Sdělení vedoucího školní kuchyně - platby

Vedoucí školní kuchyně sděluje, že v tomto měsíci školní jídelna nevyzve banky ke srážkám zálohových plateb stravy na měsíc duben z Vašich účtů. Nebudou vydány ani složenky na úhradu stravy  na měsíc duben. K přeúčtování dojde až v dalším období po obnovení provozu kuchyně.

Uzavření školní kuchyně a sportovišť školy

Školní kuchyně je až do odvolání uzavřena. Není možný přístup do tělocvičen školy.

Děkujeme za pochopení.

Sdělení pro cizí strávníky

Vedoucí školní kuchyně oznamuje, že od čtvrtka 12. března bude kuchyně pro cizí strávníky opět v provozu. Vaří se jedno jídlo, máte-li o jeho odběr zájem, proveďte prosím objednávku.

Zvýšení cen stravného

Z důvodu nárůstu cen potravin jsme od 1. 10. 2019 nuceni přistoupit ke zvýšení cen obědů pro naše strávníky následovně:

Děti přípravného ročníku 24 Kč

Žáci 7 - 10 let 24 Kč

Žáci 11 - 14 let 25 Kč

Žáci 15 - 18 let 28 Kč

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miroslav Pokorný
ředitel školy

Sdělení vedoucí školní jídelny

Z důvodu zvyšování režijních nákladů se od 1. října 2017 navyšuje cena oběda pro cizí strávníky na 62,- Kč za oběd. Děkujeme za pochopení.

Novinky v systému objednávek stravy

V minulých dnech byl proveden upgrade objednávkového systému stravy ve školní jídelně. Nabízí nový vzhled a funkce. Nejpodstatnější změnou je, v souladu s nařízením Evropské unie, označování alergenů v nabízené stravě. Více čtěte na seznamu alergenů v jídelním lístku.

Manuál k ovládání objednávkového systému je nyní k dispozici až po přihlášení.

Některým uživatelům bylo při upgrade systému bohužel změněno vstupní heslo. Máte-li problémy s přihlášením a vaše heslo "nefunguje", vyzkoušejte prosím v kolonce heslo zadat slovo heslo. Pokud se přihlášení zdaří, změňte heslo dle vlastního výběru. Pokud problém přetrvává nebo máte-li jakýkoliv

Seznam alergenů v jídelním lístku

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014 musí i školní jídelna zveřejňovat v jídelních lístcích alergeny.

Seznam alergenů je uveřejněn na nástěnce u terminálu, na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách školy. Alergeny jsou očíslovány a jsou uvedeny vždy za pokrmem v jídelním lístku.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 Evropské unie

1) Obiloviny obsahující

Změna cen obědů

Z důvodu neustálého růstu cen potravin musíme i my přistoupit k nepopulárnímu zdražování cen oběda. S účinností od 1. 1. 2015 se cena obědů zvyšuje následovně:

Strávníci 3 – 6  let: cena oběda z 18,--Kč na  19,--Kč, cena svačinek zůstává.
Strávníci 7 – 10 let: cena oběda z 23,--Kč na 24,--Kč.
Strávníci 11 - 14 let: cena oběda z 24,--Kč na 25,--Kč.

Strávníci 15 – 18 let: cena oběda z 26,--Kč na 28,--Kč.
Vlastní strávníci: cena oběda z 22,-- Kč na 24,--Kč.

Vlastní důchodci: cena oběda z 28,--Kč na 30,--Kč.
Cizí strávníci:

Dotazník pro školní jídelnu

Pokud máte zájem, můžete si vytisknout, vyplnit a odevzdat následující dotazník. Žákům 1. stupně bude předán prostřednictvím třídních učitelek. 

Školní jídelna

Naše školní jídelna vaří v současné době denně cca 300 obědů nejen pro pro žáky a zaměstnance školy, ale i pro cizí strávníky. Každodenně si můžete vybírat z nabídky dvou hlavních jídel.

tel. 519 511 790

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign