Sdělení vedoucí školní jídelny

Z důvodu zvyšování režijních nákladů se od 1. října 2017 navyšuje cena oběda pro cizí strávníky na 62,- Kč za oběd. Děkujeme za pochopení.

Novinky v systému objednávek stravy

V minulých dnech byl proveden upgrade objednávkového systému stravy ve školní jídelně. Nabízí nový vzhled a funkce. Nejpodstatnější změnou je, v souladu s nařízením Evropské unie, označování alergenů v nabízené stravě. Více čtěte na seznamu alergenů v jídelním lístku.

Manuál k ovládání objednávkového systému je nyní k dispozici až po přihlášení.

Některým uživatelům bylo při upgrade systému bohužel změněno vstupní heslo. Máte-li problémy s přihlášením a vaše heslo "nefunguje", vyzkoušejte prosím v kolonce heslo zadat slovo heslo. Pokud se přihlášení zdaří, změňte heslo dle vlastního výběru. Pokud problém přetrvává nebo máte-li jakýkoliv

Seznam alergenů v jídelním lístku

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014 musí i školní jídelna zveřejňovat v jídelních lístcích alergeny.

Seznam alergenů je uveřejněn na nástěnce u terminálu, na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách školy. Alergeny jsou očíslovány a jsou uvedeny vždy za pokrmem v jídelním lístku.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 Evropské unie

1) Obiloviny obsahující

Změna cen obědů

Z důvodu neustálého růstu cen potravin musíme i my přistoupit k nepopulárnímu zdražování cen oběda. S účinností od 1. 1. 2015 se cena obědů zvyšuje následovně:

Strávníci 3 – 6  let: cena oběda z 18,--Kč na  19,--Kč, cena svačinek zůstává.
Strávníci 7 – 10 let: cena oběda z 23,--Kč na 24,--Kč.
Strávníci 11 - 14 let: cena oběda z 24,--Kč na 25,--Kč.

Strávníci 15 – 18 let: cena oběda z 26,--Kč na 28,--Kč.
Vlastní strávníci: cena oběda z 22,-- Kč na 24,--Kč.

Vlastní důchodci: cena oběda z 28,--Kč na 30,--Kč.
Cizí strávníci:

Dotazník pro školní jídelnu

Pokud máte zájem, můžete si vytisknout, vyplnit a odevzdat následující dotazník. Žákům 1. stupně bude předán prostřednictvím třídních učitelek. 

Školní jídelna

Naše školní jídelna vaří v současné době denně cca 300 obědů nejen pro pro žáky a zaměstnance školy, ale i pro cizí strávníky. Každodenně si můžete vybírat z nabídky dvou hlavních jídel.

tel. 519 511 790

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign