Zápis do 1. tříd pro nový školní rok

Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 bude probíhat, vzhledem ke stávající situaci, bez osobní přítomnosti dětí.

Přihlášku k zápisu podává zákonný zástupce dětí, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) a dětí s odkladem povinné školní docházky, který byl udělen v minulém školním roce. K povinné školní docházce může být přijato i 5ti-leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič v době zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, a u dětí narozených od 1.

Koronavir - sdělení ředitele školy

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se s platností od středy 11. března zakazuje v souvislosti s rostoucím rizikem vzniku nákazy koronavirem osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních. Škola tedy zůstane až do odvolání uzavřena. Stejně tak nebude v provozu ani žádné oddělení školní družiny a školní kuchyně.

Pro další informace sledujte prosím průběžně Edupage školy, případně naše webové stránky.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Miroslav Pokorný
ředitel školy

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign