Projektový den "Jak se tvoří komiksy"

Dne 6. dubna měli žáci 2. A projektový den. Tento projekt se nazýval “Jak se tvoří komiksy“. Žáci si donesli do školy nejrůznější komiksy, o kterých si s paní učitelkou povídali, dozvěděli se nejrůznější poznatky o historii a tvorbě komiksů. Poté navštívili městskou knihovnu, kde s paní ředitelkou tyto komiksy tvořili. Nejprve se učili, jak takové komiksové bubliny vypadají a jak se tvoří příběh. Jednotlivé scénky umísťovali do panelů, z kterých se komiks skládá. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých vytvářeli příběh ke komiksu, který jim paní ředitelka nachystala. Na závěr děti své příběhy četly. Každý příběh byl zajímavý a odměnou jim byl potlesk ostatních dětí. Děkujeme paní ředitelce za příjemně strávené dopoledne.

                                                                                 Marie Chmelinová, Tamara Podsedníková


Fotogalerie:

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign