pracovní zařazenítřídní učitel(ka)
  e-mail 
Babicová Martina asistentka pedagoga   
babicova@zsmikulov.cz
Bc. Bábíček Miroslav učitel   
babicek@zsmikulov.cz
Mgr. Bělohlávková Vladimíra učitelka  I. A 
belohlavkova@zsmikulov.cz
Mgr. Bilíková Svatava učitelka III. A 
bilikova@zsmikulov.cz
Mgr. Bravencová Veronika učitelka, speciální pedagožka III. C 
bravencova@zsmikulov.cz
Mgr. Buchtová Radka učitelka IV. B 
buchtova@zsmikulov.cz 
Brychtová Miluše asistentka pedagoga 
brychtova@zsmikulov.cz 
Mgr. Ciklová Alena učitelka, metodička prevence II. B 
ciklova@zsmikulov.cz 
Dočekalová Miroslava vychovatelka docekalova@zsmikulov.cz 
Mgr. Feilerová Lucie učitelka VI. B 
feilerova@zsmikulov.cz 
Filusztková Pavla vychovatelka filusztkova@zsmikulov.cz
Fojtíková Jana asistentka pedagoga fojtikova@zsmikulov.cz
Mgr. Hatzl IrmaučitelkaV. B 
hatzl@zsmikulov.cz 
Mgr. Hégrová Renataučitelka VII. B 
hegrova@zsmikulov.cz 
Hrabal Tesárková Šárka asistentka pedagoga tesarkova@zsmikulov.cz
Mgr. Chmelinová Marieučitelka I. C 
chmelinova@zsmikulov.cz
Mgr. Ibrahim Veronikaučitelka 
ibrahim@zsmikulov.cz
Jadrná Lenka, MBA asistentka pedagoga jadrna@zsmikulov.cz 
Ing. Jeřábek Jaroslav učitel jerabek@zsmikulov.cz 
Kadlčík Přemysl učitel kadlcik@zsmikulov.cz 
Mgr. Kmentová Lucie učitelka kmentova@zsmikulov.cz 
Kočíková Jitka asistentka pedagoga kocikova@zsmikulov.cz 
Mgr. Knoflíčková Martina učitelkaVIII. A 
knoflickova@zsmikulov.cz
Mgr. Mach Ludvík školní asistent mach@zsmikulov.cz
Mgr. Masaříková Hana učitelka *)V. A 
masarikova@zsmikulov.cz  
Mgr. Mikulcová Radka učitelka IX. A 
mikulcova@zsmikulov.cz
Mgr. Odehnal Roland učitelVI. A 
odehnal@zsmikulov.cz 
Mgr. Ondrůjová Vladimíra učitelkaII. Aondrujova@zsmikulov.cz 
Mgr. Panáčková Jana učitelkaVIII. Bpanackova@zsmikulov.cz 
Pešková Vendula vychovatelka, asistentka pedagoga peskova@zsmikulov.cz 
Bc. Podsedníková Tamara vychovatelka, asistentka pedagoga podsednikova@zsmikulov.cz 
Mgr. Pokorný Miroslav ředitel
pokorny@zsmikulov.cz 
Bc. Peřinová Kateřina učitelka
perinova@zsmikulov.cz 
PhDr. Řezáčová Eva učitelka
rezacova@zsmikulov.cz 
Mgr. Souchop Jiří zástupce ředitele
souchop@zsmikulov.cz 
PaedDr. Shromáždilová Dagmar učitelkaVII. A 
shromazdilova@zsmikulov.cz
Mgr. Směřičková Stanislava 
učitelka 
IV. A smerickova@zsmikulov.cz
Stojaspalová Marcelavychovatelka stojaspalova@zsmikulov.cz
Mgr. Šebestová Lenka učitelkaIX. B sebestova@zsmikulov.cz 
Bc. Šrámková Markéta asistentka pedagoga
sramkova@zsmikulov.cz 
Mgr. Švestková Jitka učitelkaI. B svestkova@zsmikulov.cz 
Mgr. Trávníčková Hana učitelka, výchovná poradkyně
travnickova@zsmikulov.cz 
Mgr. Widholmová Jarmila učitelka *)III. B 
widholmova@zsmikulov.cz 
 
*)  pedagogický pracovník s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky