pracovní zařazenítřídní učitel(ka)
  e-mail 
Babicová Martina asistentka pedagoga   
babicova@zsmikulov.cz
Mgr. Bábíček Miroslav učitel   
babicek@zsmikulov.cz
Mgr. Bělohlávková Vladimíra učitelka  II. A 
belohlavkova@zsmikulov.cz
Mgr. Bilíková Svatava učitelka IV. A 
bilikova@zsmikulov.cz
Mgr. Bravencová Veronika učitelka, speciální pedagožka IV. C 
bravencova@zsmikulov.cz
Brychtová Miluše asistentka pedagoga 
brychtova@zsmikulov.cz 
Mgr. Buchtová Radka učitelka I. B 
buchtova@zsmikulov.cz 
Mgr. Ciklová Alena učitelka, metodička prevence III. B 
ciklova@zsmikulov.cz 
Mgr. Černá Dagmar speciální pedagog 
cerna@zsmikulov.cz 
Dočekalová Miroslava vychovatelka docekalova@zsmikulov.cz 
Mgr. Feilerová Lucie učitelka VII. B 
feilerova@zsmikulov.cz 
Ing. Filusztková Eva asistentka pedagoga filuev@zsmikulov.cz
Filusztková Pavla vychovatelka filusztkova@zsmikulov.cz
Fojtíková Jana asistentka pedagoga fojtikova@zsmikulov.cz
Mgr. Hégrová Renataučitelka VIII. B 
hegrova@zsmikulov.cz 
Hrabal Tesárková Šárka asistentka pedagoga tesarkova@zsmikulov.cz
Mgr. Chmelinová Marieučitelka II. C 
chmelinova@zsmikulov.cz
Mgr. Ibrahim Veronikaučitelka 
ibrahim@zsmikulov.cz
Jadrná Lenka, MBA asistentka pedagoga jadrna@zsmikulov.cz 
Ing. Jeřábek Jaroslav, Ph. D. učitel jerabek@zsmikulov.cz 
Kadlčík Přemysl učitel kadlcik@zsmikulov.cz 
Mgr. Kmentová Lucie učitelka, výchovná poradkyně kmentova@zsmikulov.cz 
Mgr. Knoflíčková Martina učitelkaIX. A 
knoflickova@zsmikulov.cz
Kočíková Jitka asistentka pedagoga kocikova@zsmikulov.cz 
Mgr. Kuncová Kateřina školní psycholog
kuncova@zsmikulov.cz
Mgr. Mach Ludvík školní asistent mach@zsmikulov.cz
Mgr. Masaříková Hana učitelka *)I. A 
masarikova@zsmikulov.cz  
Mgr. Mikulcová Radka učitelka VI. A 
mikulcova@zsmikulov.cz
Mgr. Nováková Zdeňkaučitelka 
Mgr. Odehnal Roland učitelVII. A 
odehnal@zsmikulov.cz 
Mgr. Ondrůjová Vladimíra učitelkaIII. Aondrujova@zsmikulov.cz 
Mgr. Panáčková Jana učitelkaIX. Bpanackova@zsmikulov.cz 
Pešková Vendula vychovatelka, asistentka pedagoga peskova@zsmikulov.cz 
Mgr. Pokorný Miroslav ředitel
pokorny@zsmikulov.cz 
PhDr. Řezáčová Eva učitelka
rezacova@zsmikulov.cz 
PaedDr. Shromáždilová Dagmar učitelkaVIII. A 
shromazdilova@zsmikulov.cz
Mgr. Směřičková Stanislava 
učitelka 
V. A smerickova@zsmikulov.cz
Mgr. Souchop Jiří zástupce ředitele
souchop@zsmikulov.cz 
Stojaspalová Marcelavychovatelka stojaspalova@zsmikulov.cz
Mgr. Šebestová Lenka učitelkaVI. B sebestova@zsmikulov.cz 
Bc. Šrámková Markéta asistentka pedagoga
sramkova@zsmikulov.cz 
Mgr. Švestková Jitka učitelkaII. B svestkova@zsmikulov.cz 
Mgr. Trávníčková Hana učitelkaV.Btravnickova@zsmikulov.cz 
Vymyslická Jarmilaasistentka pedagoga vymyslicka@zsmikulov.cz 
Mgr. Widholmová Jarmila učitelka *)IV. B 
widholmova@zsmikulov.cz 
Mgr. Zvonková Jana  učitelka0.A 
zvonkova@zsmikulov.cz 
 
*)  pedagogický pracovník s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky