Pro žáky devátých tříd nastává okamžik, kdy se rozhodují o své budoucnosti. Řeší otázku, která škola by pro ně byla ideální po ukončení povinné školní docházky, zvažují, zda zvolí střední školu či si vyberou některé z mnoha učilišť. 

Zde uvádíme několik užitečných odkazů, kde můžete nalézt spoustu důležitých informací zaměřených na toto téma: 

PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

INFOABSOLVENT.CZ
https://www.infoabsolvent.cz/Rady/1

STREDNISKOLY.CZ
Střední školy, Jihomoravský kraj – Stredniskoly.cz

JIHOMORAVSKÉ ŠKOLY, INFORMACE
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_111