Přijímací řízení na střední školy

Podrobnosti k organizaci a průběhu přijímacího řízení na střední školy naleznete pod odkazy na webu MŠMT a CERMAT. Pokud máte další otázky, kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Hanu Trávníčkovou (travnickova@zsmikulov.cz, tel. 519 510 587)


Poskytované služby

Poskytujeme poradenské služby výchovného poradce a metodika prevence sociálně-patologických jevů. V případě potřeby zprostředkujeme kontakt s poradenskými pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, lékaři, K-centrem v Břeclavi i dalšími institucemi.

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign