Úřední hodiny - AKTUALIZACE k 16. 3. 2020

Vzhledem k posledním vládou ČR vyhlášeným opatřením měním úřední hodiny pro veřejnost následovně:

S platností od středy 18. března do odvolání stanovuji úřední hodiny na pondělí a středu vždy od 8.00 do 9.30 a od 14:30 do 16:00. V těchto hodinách po zazvonění na ředitelnu, případně kancelář bude umožněn vstup do školy.

V případě nutnosti jsem v pracovní době k zastižení zejména na mobilním čísle 733 642 355. Neváhejte použít i elektronické kontakty (Edupade, email: pokorny@zsmikulov.cz).

Tiskopis Ošetřovné při péči o dítě ve věku do 10-ti let z důvodu

Převzetí knih nakladatelství Grada

Objednávka žáků 1. stupně (1. A; 2. A, B, C; 3. A, B; 4. A; 5. B) byla vyřízena a dodána.

Knihy jsou připraveny k vyzvednutí denně v týdnu od 16. do 20. 3. 2020

v úředních hodinách 8:00 – 9:00 a 15:00 – 16:00.

Možnost domluvy jiného termínu a času na: belohlavkova@zsmikulov.cz.

Nabídka pracovních míst

ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru uchazeče splňující kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění na následující pozici:

Učitele (učitelku) matematiky a fyziky na plný úvazek.
Učitele (učitelku) 1. stupně na poloviční úvazek jako 2. pedagoga do třídy.

Dále hledáme pomocného kuchaře (kuchařku) do školní kuchyně.

Ve všech případech je nástup možný ihned.                                   

Rozdělení žáků do 1. tříd pro školní rok 2019-2020

V příloženém dokumentu se můžete seznámit s rozdělením žáků do 1. tříd v nadcházejícím školním roce.

Informace pro rodiče nových žáků školy

V přiložených dokumentech se můžete seznámit s informace potřebnými k bezproblémovému nástupu Vašeho dítěte do přípravné třídy, případně první třídy. Naleznete zde také přihlášky do školní družiny a ke stravování. Všech nově přicházejícíh žáků se pak týká nutnost zakoupení čipu (více v dokumentu Školní jídelna 2019 sdělení vedoucího).

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019-2020

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s výsledky zápisu do 1. tříd pro nadcházející školní rok.

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018-2019

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019.

Výsledky voleb do školské rady

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s výsledky voleb do školské rady.

Kandidátní listina pro volby do školské rady

V přiloženém dokumentu naleznete kandidátní listinu pro volby zákonných zástupců do školské rady. Volby proběhnou v rámci třídních schůzek v úterý 14. listopadu 2017 v době od 16.30 do 18.30 v kanceláři školy.

Oznámení o konání voleb do školské rady

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s podrobnými informacemi ke konání voleb do školské rady. Volena bude třetina členů školské rady (3 členové) z řad zákonných zástupců žáků.

Nabídka zaměstnání

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E hledá učitele s aprobací Matematika, fyzika, IVT. Více informací poskytne ředitel školy. Kontakt: 519 510 587 pokorny@zsmikulov.cz

Nabídka pracovního místa

ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E hledá asistenta pedagoga. Další informace poskytne ředitel školy na tel. č. 519 510 587, případně emailu pokorny@zsmikulov.cz.

Informace pro rodiče našich budoucích žáků

V přiložených dokumentech jsou informace důležité pro zabezpečení hladkého průběhu příchodu nových žáků, zvláště prvňáčků, do naší školy. 

Přípravná třída

Pro školní rok 2017/2018 otevíráme:

•    1 přípravnou třídu do počtu 15 žáků

•    Přípravná třída se podle § 47 Školského zákona zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Nezbytnou podmínkou je odklad povinné školní docházky.

•    O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přikládá.

•    Obsah vzdělávání v přípravné

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017-2018

V přiloženém souboru se můžete seznámit s výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017-2018.