Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018-2019

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019.

Výsledky voleb do školské rady

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s výsledky voleb do školské rady.

Kandidátní listina pro volby do školské rady

V přiloženém dokumentu naleznete kandidátní listinu pro volby zákonných zástupců do školské rady. Volby proběhnou v rámci třídních schůzek v úterý 14. listopadu 2017 v době od 16.30 do 18.30 v kanceláři školy.

Oznámení o konání voleb do školské rady

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s podrobnými informacemi ke konání voleb do školské rady. Volena bude třetina členů školské rady (3 členové) z řad zákonných zástupců žáků.

Nabídka zaměstnání

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E hledá učitele s aprobací Matematika, fyzika, IVT. Více informací poskytne ředitel školy. Kontakt: 519 510 587 pokorny@zsmikulov.cz

Nabídka pracovního místa

ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E hledá asistenta pedagoga. Další informace poskytne ředitel školy na tel. č. 519 510 587, případně emailu pokorny@zsmikulov.cz.

Seznam žáků 1. tříd ve školním roce 2017-2018

1. A

1. Absolonová Lucie
2. Bešterová Barbora
3. Burianová Kateřina

4. Doležalová Vendula
5. Dostálová Štěpánka

6. Florián Michal
7. Hubáčková Klára

8. Ilčík David
9. Machálek Tadeáš

10. Machová Adéla
11. Machová Zuzana

12. Miklík Patrik
13. Přibylová Adéla

14. Rosík Laura
15. Stehlíková Tereza

16. Stibo Hugo
17. Suchánek Kamil

18. Šarközy Zdeněk
19. Škrobák Daniel

20. Valachovičová Nela
21. Žofka Patrik


1. B 

1. Brabcová Eliška
2. Boura Stanislav
3. Černák Rostislav

4. Čopík Jakub
5. Gorčíková Tereza

6. Janečková Ema
7. Jankechová

Informace pro rodiče našich budoucích žáků

V přiložených dokumentech jsou informace důležité pro zabezpečení hladkého průběhu příchodu nových žáků, zvláště prvňáčků, do naší školy. 

Přípravná třída

Pro školní rok 2017/2018 otevíráme:

•    1 přípravnou třídu do počtu 15 žáků

•    Přípravná třída se podle § 47 Školského zákona zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Nezbytnou podmínkou je odklad povinné školní docházky.

•    O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přikládá.

•    Obsah vzdělávání v přípravné

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017-2018

V přiloženém souboru se můžete seznámit s výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017-2018.