Úspěšné vystoupení sourozenců Peřinových v Matematické olympiádě

Zajímá vás, jak si vedli naši reprezentanti s prestižní matematické soutěži? Čtěte tedy dále v příloze.

73. výročí osvobození Mikulova

V rámci oslav 73. výročí konce 2. světové války a osvobození Mikulova se zapojili naši žáci do soutěží, které vyhlásilo město Mikulov. Děti se mohly zúčastnit vědomostní a výtvarné soutěže.

Do vědomostní soutěže jsme vyslali 2 družstva. Všichni soutěžící si museli připravit krátkou prezentaci k danému tématu.

Za třídu 9. A nastoupil tým ve složení Patrik Hanák, Denisa Poredská a Denisa Stehlíková. Po úspěšně zvládnuté prezentaci a výborném výsledku ve vědomostním kvízu obsadili 1. místo.

Za třídu 8. A reprezentovaly naši školu žákyně Nela Kolomazníková, Eliška Pitrová a Ema Prokešová.

S vyučující

Předškoláci se těší do školy

Zápis do 1. tříd se nezadržitelně blíží, a tak se řada dětí v doprovodu svých rodičů rozhodla, vyzkoušet si alespoň na chvilinku, jaké to je, býti skutečnými školáky. 

Dveře školy byly otevřeny pro naše nejmenší ve dnech 22. února a 22. března. Pořádáním programu Veselé učeníčko se každoročně snažíme, aby přechod z MŠ do ZŠ byl pro děti co nejjednodušší a pomohl jim seznámit se s novým prostředím, do kterého po letních prázdninách nastoupí. Jednotlivé činnosti tohoto programu jsou řazeny za sebou tak, aby byly pro děti zajímavé, různorodé a zároveň zvládnutelné. Jsou

Dějepisná olympiáda

Kdo to byl Jan Kotěra? Název kterého průmyslového podniku v ČSR začínal na W? Byla dříve vyhlášena Československá republika nebo dříve vznikl samostatný československý stát? Podobným dotazům, které jsou pro 90% standardní populace naprostou „španělskou vesnicí“, musela čelit trojice našich reprezentantů vyslaných na okresní kolo Dějepisné olympiády, jejímž tématem bylo období První republiky – tedy léta 1918 až 1938.

Břeclav, dějiště této soutěže, nás přivítala obvyklým šedým až nepěkným dojmem, který se ale poněkud vylepšil absencí ranní zácpy dopravní. K opětovnému zhoršení dojmu došlo hned po odstavení vozidla na parkovišti, protože první kontakt s

Břeclavský fortel

S volbou povolání souvisí také návštěva veletrhu FORTEL. V domu školství se tentokrát představily výrobní závody našeho regionu. GUMOTEX, FOSFA, AZ KLIMA, RACIO, BOSCH, MORAVIA PRESS, GG MIKULOV ...

Jestli to bude možné, do některých závodů se podíváme na exkurzi. Součástí veletrhu bylo i setkání žáků s kariérním poradcem.

Byl také den otevřených dveří  na střední průmyslové škole E. Beneše. Ujal se nás zástupce ředitele a provedl nás téměř celou školou. Odbornými učebnami, dílnami, i běžnými třídami. Každý žák deváté třídy by si měl projít školu, na kterou se chce přihlásit.

Sklář v Mikulově

Připojili jsme se tentokrát k akci, kterou zajistili vyučující Gymnázia Mikulov, děkujeme, že nás pozvali.

O samotné akci napsal Matyáš Kulhavý: „ V pondělí 23. 10. 2017 jsme byli na Gymnáziu, sklář vypadal jako pohádkový baron, byl velmi vtipný. Vykládal o ostří obsidiánu, o historii sklářství. A jen tak mimochodem mezi řečí vyrobil skleněného jednorožce. Nakonec si každý vyfoukl svoji kouli. Moc se nám to líbilo a byli jsme hodně poučeni.“

Veletrh středních škol v Břeclavi a v Brně

Na ZŠ Hraničářů se snažíme ukázat žákům devátých tříd, jaké jsou možnosti. Měli by poznat alespoň střední školy v okolí.

O veletrhu napsala Nikita Jaroš: „ Na veletrhu bylo mnoho stánků s různými školami, u kterých jsme si mohli zjistit informace, nebo se na něco zeptat. Tohoto jsme také využili. Mnoho z nás se tam také inspirovalo.“

Podobně žáci hodnotí i veletrh v Brně.

Čtvrťáci v Planetáriu

Žáci čtvrtých tříd ze ZŠ Mikulov, Hraničářů navštívili dne 27. 9. 2017 Hvězdárnu a planetárium v Brně na Kraví hoře. Připravený program Úžasné planety vhodně doplnil učivo přírodovědy, které žáčci právě probírají - Poznáváme vesmír a Zemi. Srozumitelnou, zábavnou a interaktivní formou putovali Sluneční soustavou, dozvěděli se, kdy a kde se vzalo Slunce s planetami, prohlédli si aktuální noční oblohu se souhvězdími, hvězdami i planetami.

Program děti velmi zaujal a slíbili jsme si, že v 5. třídě se do planetária vypravíme znovu.

Mgr. Vladimíra Ondrůjová

Výuka plavání

Povinné plavání na I. stupni se stalo od školního roku 2017/2018 novinkou. Na ZŠ Mikulov, Hraničářů se ale účastníme plaveckého výcviku již řadu let. Od poloviny září vyměnily děti tělocvičnu za krytý bazén v Břeclavi, kde zdokonalují své plavecké schopnosti pod vedením zkušených instruktorů.

Každý týden vyjíždějí naši druháci a třeťáci již před osmou hodinou ranní. I když si musejí trošku přivstat, vůbec jim to nevadí. Plavání je totiž baví! Malí plavci absolvují celkem 10 lekcí trvajících 1, 5 hodiny, nyní se nacházíme v polovině. Hned na začátku výcviku si plavčíci rozdělili všechny žáky

Cihelna Novosedly

Žáci deváté třídy stojí před těžkou volbou. Musí se rozhodnout a zvolit správnou školu a super zaměstnání. Snažíme se jim pomoci, a navštěvujeme různé výrobní závody v blízkém okolí. Měli by vědět, jak vypadá práce a že je to také čeká.

20. září jsme navštívili CIHELNU NOVOSEDLY. Co nám k tomu řekne jeden z deváťáků?

„ Nejdřív začala přednáška o postupu výroby cihel. Další část byla prohlídka cihelny. Viděli jsme stroje, které prvně cihlu vytvarovaly, potom stroj, který je nařezal na správnou velikost a naskládal na vozík. Některé cihly se také plní speciální

Energy Truck

14. a 15. září u naší školy parkoval zajímavý kamion EnergyTruck. Přivezl výukové programy pro celou školu.

Například žák 9. třídy Filip Lehotský to popsal takto: „ Usadili jsme se v kamionu a následovala přednáška. Jak bude svět vypadat v roce 2100? Pokládali jsme otázky a povídali si o úspoře energie. Také jsme soutěžili, každý se zabavil. Druhá část byla o ropě a jak ji nahradit. Každý dostal nějaký dárek“

Věříme, že i ostatním žákům naší školy se programy sponzorované společností E.ON líbili stejně.

Program pro předškoláky

Už se nám to blíží, po prázdninách jdeme do školy.

Začíná období zápisů do prvních tříd, a proto chystá ZŠ Mikulov, Hraničářů každým rokem pro děti z mateřských škol hravý program Veselé učeníčko. V těchto lekcích, které proběhly v měsíci únoru a březnu, si předškoláčci vyzkoušeli nejrůznější aktivity, se kterými se v září setkají ve škole. Vyzkoušeli si práci na interaktivní tabuli, trénovali své sluchové a zrakové vnímání, procvičovali pravolevou orientaci, předmatematické představy a další činnosti, které by měli v předškolním věku umět. Cílem programu je ukázat rodičům, jakým způsobem děti připravovat na zdárný

Zahájení školního roku

Nový školní rok 2017/2018 odstartoval v pondělí 4. září a žáci opět usedli do svých lavic. Pro mnohé z nich nic nového, protože základní školu navštěvují už nějaký rok. Po dvou měsících se setkali se svými spolužáky a třídními učiteli a popovídali si o prázdninových zážitcích. Zároveň se dozvěděli, co je čeká v následujících deseti měsících.

První den ale bývá velkou událostí především pro prvňáčky, a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Dvaačtyřicet usměvavých a zvědavých prvňáčků přišlo v doprovodu svých rodičů, babiček a dědečků a jiných příbuzných. Ve vyzdobených třídách je přivítal pan ředitel

Předmět Volba povolání

Devět let povinné školní docházky uplynulo jako voda a před žáky deváté třídy stojí nelehké rozhodnutí. Jakou vybrat střední školu nebo učební obor? Škola jim pomáhá v rámci předmětu Volba povolání. Žáci se prostřednictvím různých testů věnují sebepoznávání, ujasňují si, na základě jakých kritérií se mají rozhodovat. Získávají veškeré informace o učebních oborech, středních školách a o aktuální situaci na trhu práce. Pravidelně k nám do školy zavítají naši bývalí žáci, aby mladším kamarádům přiblížili studium na středních školách.

„V září jsme navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na Úřadě práce v

Účast žáků školy v předmětových olympiádách

V lednu se konala v Břeclavi okresní kola olympiád z dějepisu a českého jazyka.

Letošní 46. ročník dějepisné olympiády se nesl v duchu 18. století a byl zaměřen zejména na osobnost Marie Terezie. Po úspěšném zvládnutí školního kola nás v tom okresním reprezentovaly žákyně třídy 9. A Veronika Hélová a Tereza Kochanová.

Do olympiády z českého jazyka se probojovala ze školního kola žákyně třídy 8. A Denisa Poredská.

Přestože děvčata v silném konkurenčním boji neobsadila místa postupujicí do krajského kola, gratulujeme jim k pěknému umístění a přejeme jim hodně úspěchů ve

Den otevřených dveří

V úterý 17. ledna zůstaly dveře Základní školy Mikulov, Hraničářů 617 E otevřeny, aby rodiče našich žáků, a nejen oni, nahlédli do výuky a také si prohlédli prostory školy. Hlavním smyslem bylo ukázat veřejnosti, v jakém prostředí se mikulovské děti učí a jak pracují.  V dopoledních hodinách mohli zájemci sledovat vyučování, čehož využili zejména rodiče našich žáků z 1. stupně, zájem ovšem projevili i někteří rodiče a příbuzní žáků druhostupňových. S velkým potěšením jsme přivítali několik desítek návštěvníků, kterých se ujali žáci 2. stupně a školou je provedli.

Všichni návštěvníci měli příležitost nahlédnout do našich

Přebor škol v šachu

V úterý 29. 11. 2016 se žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili okresního kola „Přeboru škol v šachu“ v Břeclavi. Cestou vlakem ještě trénovali, aby jejich výkon byl co nejlepší.
Po pátém kole si stále udržovali 2. místo, avšak poslední dvě kola byla poznamenána nervozitou a menší nesoustředěností. Nakonec obsadili 5. místo a Jan Peřina z 5. A si navíc odnesl diplom za nejlepšího hráče na druhé šachovnici. Všem blahopřejeme.


Slabikářové slavnosti

V úterý 22. listopadu měli naši malí prvňáčci velikou slávu. Konaly se totiž slabikářové slavnosti, kde byli všichni žáčci pasováni na opravdové školáky. V odpoledních hodinách se sešli ve svých kmenových třídách, aby předvedli svým rodičům a příbuzným, co se naučili za necelé tři měsíce školní docházky. A není toho málo. Básničky, písničky, dramatizaci pohádky, písmenka, první slova, ale i to, že jsou schopni vzájemné spolupráce. Děti byly šťastné, že mohly před zraky rodičů, prarodičů, sourozenců i učitelů ukázat naučené dovednosti.

Nejdůležitější a nejočekávanější dovednost spočívala v přečtení několika slov. Všechny děti zvládly čtení

Ekologicko - naučná akce ve sběrném dvoře

Dne 22. září se děti z prvního stupně a 6. tříd zúčastnily ekologicko – naučné akce s názvem Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu.

Jejím prostřednictvím se děti seznámily s tím, jak správně třídit odpad z domácností, získaly informace o přínosu třídění odpadu k úspoře surovin a ochraně ovzduší. Děti se také dozvěděly, k čemu se dále vytříděné věci využívají, prohlédly si prostory sběrného dvora Mikulov a zahrály si kvíz o drobné dárečky.

Některé děti také donesly drobný vysloužilý elektrospotřebič, za který dostaly malou pozornost.

Naučnou akcí provázel

Zpátky do školy

Prázdniny uběhly jako voda a s prvním září nastupují děti zpátky do školy. Vracejí se do školních lavic odpočatí, plní elánu a nových sil. Každoročně se tak děje ve všech školách a tak tomu bylo i v ZŠ Hraničářů. Na tento den se nejvíce těšily děti, které si to ještě před prázdninami vykračovaly do školky. Proto se vždy snažíme, aby byl jejich první den v novém prostředí nezapomenutelný.

Ve vyzdobených třídách v duchu soviček (1. A) a námořníků (1. B) jsme přivítali celkem 39 prvňáčků, kteří svůj slavnostní den prožívali v doprovodu svých rodičů

Rozloučení V. B v knihovně

Pět společných let na ZŠ Hraničářů uběhlo jako voda, proto si naše třída 5. B udělala na konci školního roku malou rozlučku v městské knihovně. V prostorách knihovny jsme se sešli i s našimi rodiči, kde pro ně byla připravena výstava, kterou jsme tvořili v rámci projektu Básničky o Mikulovu. Po zhlédnutí výstavy na nás čekalo i soutěžení v podobě kvízu. Kvízové otázky byly rozděleny na jednodušší pro nás žáky a na těžší pro rodiče. Společnými silami jsme samozřejmě všechny otázky zodpověděli a tím zdárně došli do cíle. Tímto bychom chtěli poděkovat Městské knihovně Mikulov za umožnění

Mikulov, Bavory i Archeopark Pavlov

Blížící se konec školního roku si žáčci 1.B zpříjemnili malým dopoledním výletem do Pavlova. Cestovali jsme linkovým autobusem, aby si mikulovské děti vyzkoušely, jak se denně cestuje jejich dojíždějícím spolužákům. Pak už jen kousek cesty pěšky a vítal nás Archeopark. Krátký film o historii archeologie nás příjemně naladil na prohlídku dalších vystavených exponátů. Mile nás překvapily interaktivní tabule a pak také ukázka vykopávek. Odnášeli jsme si nejen plno pěkných dojmů a nových informací, ale i zajímavé suvenýry. Návštěvu Pavlova jsme zakončili projížďkou na vodní nádrži Nové Mlýny lodí Vlčí mák. Největším zážitkem byl vstřícný přístup kapitána lodi

Škola v přírodě - Cesta kolem světa za 7 dní

Koncem května se vydali žáci z 1. C, 2. A a 2. B ze ZŠ Mikulov, Hraničářů na školu v přírodě do Orlických hor. Téma etapových her bylo inspirováno příběhem Willyho Foga, který se vsadil o 20.000 liber, že dokáže procestovat celý svět za 80 dní.

Naší malí cestovatelé však dokázali nemožné! V průběhu jednoho týdne navštěvovali jednotlivé kontinenty a poznávali způsob života i tradice jiných národů. V sedmi týmech se zápalem plnili zadané úkoly a snažili se získat co nejvíce bodů, aby v závěrečném hodnocení vystoupali na příčku nejvyšší.

Mezi obtížné

Dopravní výchova

Ve dnech 17. – 18. 5. se na amfiteátru uskutečnil vzdělávací program k dopravní výchově pro žáky čtvrtých a pátých tříd ZŠ Hraničářů. Základním cílem projektu bylo získat vědomosti a dovednosti v oblasti bezpečného chování v silničním provozu. Hlavní důraz byl kladen na bezpečnost dětí i ostatních účastníků silničního provozu. Na pomoc přijeli instruktoři z Lednice, kteří s žáky plnili nejrůznější úkoly. V teoretické části se děti seznamovaly s pravidly provozu na pozemních komunikacích, praktická část byla pro ně mnohem záživnější. Naši malí cyklisté si vyzkoušeli orientaci na kruhovém objezdu, jízdu v pruzích, jízdu se semafory, ale

Exkurze v čistírně odpadních vod

„Prvouka nás baví,“ shodují se žáci druhé třídy naší ZŠ Hraničářů. V rámci tematického celku Zkoumáme vodu si ve třídě v hodinách prvouky o vodě povídali. Poté si vyzkoušeli několik pokusů - pozorovali povrch vody, její vlastnosti, odpařování vody a také sledovali koloběh vody v přírodě.

Pro zpestření výuky se ve středu 11. 5. 2016 vydali na exkurzi do Čistírny odpadních vod v Mikulově. Zde je pan Ševčík, vedoucí čistírny, provedl celým areálem a jednoduchým výkladem žákům vysvětlil proces čištění odpadních vod v Mikulově. Žáky exkurze zaujala a pokládali svému průvodci mnoho všetečných dotazů.

Školní výlet prvňáčků

V úterý 10. 5. 2016 se žáčci 1. A a 1. B vydali na celodenní výlet. Plní očekávání jsme odjížděli směr Brno. Nejdříve jsme se vydali do Wikylandu. Mnozí tady byli poprvé, někteří už zemi báječného sportování navštívili. Ale těšili se všichni, jak si na různých atrakcích užijí dostatečně pohybu a legrace. V poledne, po občerstvení, jsme odjížděli do VIDA science centra, kde nás čekal „Hustý program“. Ve skupinkách jsme zábavnou formou vyzkoušeli práci vědce, dozvěděli se mnoho nového a vytvořili si barevný koktejl, lávovou lampu a nádherně barevnou záložku do knížky. Taky jsme procházeli celou expozicí

Matematická olympiáda zná svého vítěze

Dne 19. ledna se ve velkopavlovické základní škole konalo okresní kolo matematické olympiády. V letošním roce se okresního kola zúčastnilo celkem 12 soutěžících. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. První kategorie byla určena žákům pátých ročníků, kde ZŠ Hraničářů reprezentoval Viktor Šedivý. Ten se snažil vyřešit několik logických úloh a logické uvažování tedy rozhodně má. Dosáhl vynikajícího výsledku a obsadil ve výsledkové listině 2. místo. Viktorovi všichni moc gratulujeme!


Mgr. Irma Hatzl

Rok se s rokem sešel a je tu další zápis

Zápis do ZŠ Hraničářů si děti budou asi ještě dlouho pamatovat. Odpoledne věnované malým předškoláčkům bylo ve znamení zvířátek a zvířátky se to u nás jen hemžilo. Myška, medvěd, opice, lvíče – všechna tato zvířátka vítala naše budoucí prvňáčky, která pozvala děti do jednotlivých pavilonů zoo. Zde se budoucí žáčci snažili ukázat, co všechno už umí a dovedou. Ve vyzdobené školní třídě bylo úkolem splnit několik úkolů. Děti poznávaly geometrické tvary, barvy, počítaly zvířátka, malovaly, zazpívaly, určovaly pravou a levou stranu, ale taktéž se mohly předvést, jak jsou na tom s hrubou motorikou. Proběhnout po laně, hodit

Genetická metoda čtení

Žáci 1.B ZŠ Hraničářů se učí číst trochu jiným způsobem. Rodičům byla na předprázdninové schůzce nabídnuta alternativní možnost – genetická neboli hláskovací metoda čtení. Po vysvětlení hlavních principů rodiče souhlasili, metoda se jim zamlouvala. A tak v září dostaly děti jiné učebnice než jejich kamarádi v paralelních třídách a začali jsme…

Hláskovací metoda využívá toho, že téměř každé šestileté dítě se umí podepsat hůlkovým písmem. Výuka proto začíná velkými tiskacími písmeny. Děti písmena poznávají, čtou a současně zapisují. Již z malého počtu písmen je možné sestavit slovo, které děti hláskují a pak ho čtou najednou. Hláskování pomáhá

Čtenářská slavnost

Žáčci 1.B si užili příjemnou odpolední chvíli v místní knihovně. Přišli slavnostně naladěni se svými maminkami, tatínky i babičkami, aby oslavili své první čtenářské krůčky. Paní Salajková nás uvítala, uvedla do literární galerie a promluvila o důležitosti čtení. Poté nás seznámila s královnou Johankou, od které jsme obdrželi důležitý úkol. Rozběhli jsme se pátrat po ztracených písmenkách, které jsme složili do věty. Královna se svou pomocnicí Ivetkou zkontrolovaly naše snažení. Do rukou královny knih jsme

Interaktivní tabule

S rozvojem moderních technologií vznikají nové možnosti v oblasti vzdělávání. Jednou z nejnovějších didaktických pomůcek je interaktivní tabule.  Jedná se o interaktivní velkoplošnou obrazovku s dotykovým senzorem, propojenou s počítačem. V současné době se stávají interaktivní tabule běžnou součástí výuky. A právě tímto vybavením se může pochlubit i ZŠ Hraničářů. Té přibylo během minulého týdne hned šest IT tabulí, tím pádem je celý první stupeň rozšířen o zmiňovanou didaktickou pomůcku. Děti jsou do výuky zapojovány nenásilnou formou, hodiny jsou přeměněny v atraktivní a naučné hry, které žáky rázem začínají bavit. Žáci se soustředí i ve chvíli, kdy

Máte doma předškoláka?

Potom jistě váháte, zda je dítě na školu správně připraveno. Nástup do 1. třídy s sebou přináší řadu změn v dosavadním režimu Vašeho dítěte. Dítě se musí přizpůsobit změně prostředí, školním nárokům, učí se soustředění, vytrvalosti, kázni, spolupráce s dětmi i učitelem, buduje si sociální postavení v kolektivu. Chcete se ujistit, zda Vaše dítko nástup do školy zvládne, jak bude reagovat na cizí prostředí, na nové učitele, jak je obratné? I letos pro Vás a Vašeho předškoláka připravila ZŠ Hraničářů zábavnou a hravou hodinu, kterou nazýváme VESELÉ UČENÍČKO. Děti si zde mohly vyzkoušet potřebné znalosti a dovednosti

Slavnosti slabikáře - pasování prvňáčků na opravdové čtenáře

Dne 1. 12. 2015  v 16:30 na ZŠ Hraničářů proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na opravdové čtenáře. V předvánočním čase děti 1. A a 1. C pozvaly své milé a nejbližší členy rodiny, aby se mohly pochlubit, jak pěkně čtou a co se naučily. Odměnou za jejich píli a snahu byla medaile, pamětní list a slabikář.

Děti 1. C si připravily pod vedením paní učitelky Stanislavy Směřičkové pohádku o Statečném slabikáři a pečlivé písance, kde hledaly ztracenou abecedu. Společně se jim ji podařilo najít v pekle, abecedu vysvobodily, písmenka zachránily.

Děti 1. A pod

Legiovlak

V pondělí 23. listopadu 2015 se jeli žáci devátých tříd ze ZŠ Hraničářů v Mikulově podívat do Břeclavi na Legiovlak, což je projekt Československé obce legionářské, které se podařilo vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920.

Jednotlivé vagony ( zdravotnický, poštovní, Těpluška, plukovní prodejna, ...) si žáci zevnitř prohlédli za výkladu průvodců oblečených v replikách legionářských stejnokrojů. Mohli jim i položit případné dotazy.

Během pondělního dopoledne se deváťáci dozvěděli o součástech legionářské výstroje a výzbroje, na které si mohli i sáhnout. Pomocí slov, panelů a zachovaných předmětů jim byl přiblížen

Vítejte mezi námi, milí prvňáčci

Prázdniny utekly jako voda a už je tu opět období, kdy se žáci navracejí do svých školních tříd. První zářijový den byl výjimečným právě pro naše nejmenší žáčky, kteří se poprvé usadili do školních lavic. Celkem 54 prvňáčků dorazilo do ZŠ Hraničářů v doprovodu svých nejbližších, kde je slavnostně přivítal pan ředitel Karel Pavlík. Ten dětem popřál, aby si na první školní den uchovaly hezkou vzpomínku a do nového školního roku vykročily s úspěchem. Poté paní učitelky Mgr. Chmelinová (1.A) Mgr. Bělohlávková (1.B) a Mgr. Směřičková (1.C) pozdravily novopečené prvňáčky a seznámily je se vším, co je

Sbítejte víčka se ZŠ Hraničářů

I v letošním školním roce se ZŠ Hraničářů zapojuje do sběru víček pro Verunku Gožďálovou. Verunce se při porodu zastavil dech a první dny svého života strávila na jednotce intenzivní péče. Rodičům bylo sděleno, že její postižení je velmi rozsáhlé a bude vyžadovat neustálou péči. Navzdory nelehkému osudu se snaží rodiče zajišťovat své dcerce plnohodnotný život, což se ovšem neobejde bez pravidelných a speciálních rehabilitací. Léčení je finančně náročné a rodině došly úspory. Z tohoto důvodu se rozhodli požádat o pomoc veřejnost. Jedná se o sběr víček, která máme snad každý ve své domácnosti. Stačí pouze odšroubovat

Mikroregion Mikulovsko

Ve středu 25. března proběhla v mikulovském kině vědomostní soutěž na téma Region Mikulovsko.

Naši školu reprezentovali 4 žáci 9. třídy – Markéta Pekárková, Eliška Peřinová, Roland Schulz a Dominik Sláma.

Kromě vědomostí nám soutěžící předvedli i své dovednosti při plnění úkolu s florbalovou hokejkou nebo při sestavování znaků obcí mikulovského regionu.

Gratulujeme Elišce Peřinové

Eliška Peřinová se 10. 4. 2015 zúčastnila krajského kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo v Centru volného času v brněnských Lužánkách. Eliška si vedla velmi dobře a obsadila krásné deváté místo. Ze soutěže si odvezla nejenom pamětní diplom, ale i posílené sebevědomí, což se jí bude hodit v následujících dnech při přijímacích zkouškách na střední školu. Děkujeme a přeje mnoho dalších úspěchů.

Osmáci jeli na Lipku

Ve školním roce 2014/2015 se naše škola ve spolupráci s Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Břeclav účastní projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji.


Proto jsme se my, žáci 8. ročníku ze ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, mohli ve středu 25. března 2015 zúčastnit zajímavého vědeckého výzkumu, který pojednával o čistotě vody a jmenoval se "Ryba na prášcích". 

Společně s našimi vyučujícími J. Panáčkovou a M. Pokorným jsme se autobusem vydali na Drahanskou vrchovinu do malé vesničky Krásensko

Gratulujeme vítězce okresního kola Olympiády v českém jazyce

Eliška Peřinová, žákyně 9. A naší školy, obsadila 1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Uspěla v konkurenci více než čtyřiceti nejlepších řešitelů školních kol této soutěže v kategorii žáků osmých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Elišce bychom touto cestou chtěli poděkovat za skvěle odvedenou práci a reprezentaci školy a zároveň popřát hodně úspěchů v dubnovém krajském kole, kde bude zastupovat břeclavský region.

                                        Hana Trávníčková

Veselé učeníčko - 2. část

Ve čtvrtek 8. 1. se naše škola otevřela pro předškoláky a jejich rodiče, aby se hravou a nenásilnou formou seznámili s novým prostředím školy. Pomalu se totiž blíží den, kdy dítěti začne pravidelná školní docházka. Cílem programu „Veselé učeníčko“ bylo ukázat rodičům, co všechno jejich děti začátkem 1. třídy čeká a jak jim mohou v jejich práci pomoci.

V tento den měly děti možnost vyzkoušet si aktivity, které byly zaměřeny na zrakové a sluchové vnímání, rozvoj hrubé i jemné motoriky, pravolevou orientaci, předmatematické představy a nezapomnělo se ani na cvičení paměti a pozornosti.

Slavnosti slabikáře

Ve čtvrtek 20. 11. 2014 proběhlo na naší škole již tradiční pasování prvňáčků na opravdové čtenáře. Obě první třídy se na tuto slavnostní událost pečlivě připravovaly.

Naši prvňáčci se již naučili poznávat spoustu písmenek. Písmenka umí spojit do slabik a ze slabik skládají a čtou slova. A s touto dovedností se na slabikářové slavnosti rodičům pochlubili. S využitím interaktivní tabule si děti zopakovaly písmenkové pohádky, přiřazovaly k obrázkům správné slabiky a pomocí pantomimy a tichého čtení všechny přesvědčily, že čtenému slovu rozumí. Každý čtenář také samostatně přečetl několik slabik a slov. Dále pak děti

Veselé učeničko 2014

Na svatého Martina k nám zavítali předškoláci z mateřských škol, aby „ochutnali“, jak to v opravdové škole chodí. Paní učitelky z 1. stupně si pro ně připravili program plný zajímavých her a činností. Děti si taktéž vyzkoušely práci s interaktivní tabulí a na památku si každý návštěvník odnesl drobný dárek, který jim bude připomínat první den strávený ve škole.

Věříme, že se budoucím prvňáčkům ve škole líbilo a že naše aktivita s názvem Veselé učeníčko přispěje k tomu, že až půjdou děti k zápisu, nebudou mít obavy z neznámého prostředí.

Mgr. Irma

Plavba lodí

Městská knihovna v Mikulově vyhlásila soutěž na téma „Rodina“. Celá naše třída 4. B se jí zúčastnila a vyhrála poukaz na plavbu lodí pod Pavlovem. V pátek 3. 10. 2014 jsme tedy jeli na výlet. Plavba se nám moc líbila – bylo to prostě super. Děkujeme ještě jednou naší knihovně a těšíme se na další soutěže.

                                            Žáci 4. B třídy a p. uč. Masaříková

Broučci a Sluníčka

Máme za sebou měsíc září, tak dlouho jsme školáci. Už jsme se toho spoustu naučili a ve škole se nám líbí.
První školní den nás slavnostně přivítaly naše paní učitelky Alena Ciklová a Vladimíra Ondrůjová. Žáci devátých tříd naší školy nám předali květinky s malým překvapením a popřáli hodně šťastných dnů prožitých mezi svými novými kamarády. Nezapomněl na nás ani pan ředitel Karel Pavlík, který nám s úsměvem oznámil, že už se na nás velmi těšil.
Potom si nás paní učitelky odvedly do vyzdobených tříd. 1. A třída byla plná zářících sluníček a v 1.

Víčka pro Verunku

I v letošním školním roce sbíráme víčka, tentokrát pro Verunku Gožďálovou z Brna – Líšně, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Získané finance budou určeny uhradě Verunčina léčebného pobytu v Klímkovicích.

Víčka se sbírají opět u p. uč. Masaříkové ve třídě 4. B. Děkujeme předem za podporu.


O Šípkové Růžence

Dne 26. června 2014 se naše třída 7. B vydala společně s paní učitelkou Renatou Hégrovou do sousední obce Klentnice. Tam nám klienti Ústavu sociální péče pro dospělé s názvem ,,Srdce v domě" zahráli krásné divadelní představení O Šípkové Růžence. Všem se nám moc líbilo a společně jsme obdivovali jejich trpělivost a vůli při učení někdy i delších textů. Po skončení představení jsme dostali linecké cukroví v podobě srdce vyříznutého uprostřed domečku, což znázorňovalo název ústavu. Zpět do Mikulova jsme šli pěšky. Cestou jsme se ještě zastavili na ranči u Veselských a taky vylezli na Kočičí skálu.

Sbírka pro Sofinku

V měsíci květnu jsme odevzdali dalších 130 kg víček pro postiženou Sofinku z Kuřimi. Sbíráme dál a děkuji všem, kteří se zapojili.

Mgr. Hana Masaříková 

Když oči neslouží

Na třídy 2. B a 3. B čekalo ve středu 19. 3. 2014 překvapení.

Děti se byly podívat v Oční optice paní Grůzové, kde se dověděly všechno o brýlích a vyšetření  zraku. Potom je ve třídě čekal nevidomý pan Honza se svým vodícím psem a  2 asistentky Tyflocentra z Brna. Děti získaly základní informace o vadách zraku a vyzkoušely si pomůcky pro nevidomé.

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat paní Heleně Grůzové za zprostředkování této akce.  

Mgr. Hana Masaříková a Mgr. Radka Buchtová

Zápis do 1. ročníku

Jako každoročně proběhl na naší škole zápis žáků do 1. tříd. Ve čtvrtek 6. února paní učitelky zjišťovaly znalosti a dovednosti předškoláků. Některé děti byly usměvavé, jiné nejisté. V příjemném prostředí se však podařilo do připraveného programu zapojit všechny příchozí.

Letošní zápis byl rozdělen do čtyř království. Království princezen a princů, království klaunů, hraček a zvířátek. V tomto duchu byly vyzdobeny i jednotlivé třídy, ve kterých plnili předškoláci rozmanité úkoly: poznávali pohádku, počítali, rozpoznávali geometrické tvary a barvy, zpívali či recitovali, nechybělo ani malé sportování. Prověřovala se také správná výslovnost a pravolevá orientace. Za splněný

Sbírka pro nemocnou Sofinku

Poprvé se naše škola zapojila do sběru víček pro těžce nemocnou Sofinku z Kuřimi ve školním roce 2012/2013.

V listopadu 2012 jsme odevzdali 103 kg, následoval odvoz v květnu 2013 – 96 kg a nyní jsme v listopadu 2013 odevzdali 125 kg víček.

Chceme poděkovat občanům Bavor, kteří se na této sběrové akci podíleli. Doufáme, že se všichni i nadále budete věnovat sběru víček pro nemocnou Sofinku.

Aby matematika nestrašila ...

Otázka, kterou jsme si položili na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, zda je opravdu nutné, aby matematika byla pro naše žáky strašákem, je v současné době již zodpovězena. Zjistili jsme, že způsob, kterým jsme tradičně matematiku po léta učili, lze výrazně zlepšit: zvolili jsme unikátní metodu výuky profesora Karlovy univerzity Milana Hejného a jeho týmu, zpracovanou v učebnicích vydaných Nakladatelstvím Fraus, které jsme před čtyřmi lety zavedli na naší ZŠ.

A v čem tedy spočívá zmiňovaný způsob vyučování matematiky? Znát neznamená odříkávat, ale především rozumět. Učitelé se ve vyučování stávají

Sbírka pro nemocnou Sofinku

Naše škola se zapojila do sbírání plastových víček pro nemocnou Sofinku z Kuřimi. Více informací najdete v přiloženém letáku. Víčka můžete odevzdat p. uč. Masaříkové.

Ze školního dění

Zajímají vás informace o aktivitách žáků školy? Pak jste na správném místě.

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign