Žádost o ošetřovné dítěte mladšího 13 let - AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče,

podle poslední právní úpravy je možné žádat o ošetřovné na dítě mladší 13-ti let, podrobnosti naleznete v odkaze

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

Pokud jste v souvislosti s uzavřením školy nuceni pečovat o své dítě ve věku do 13 let a nemůžete docházet do zaměstnání, potvrdíme Vám formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Rádi vám zašleme tento formulář již z naší strany vyplněný emailem, případně prostřednictvím EduPage se všemi potřebnými náležitostmi. Prosím, tuto možnost preferujte. Kontaktujte nás na pokorny@zsmikulov.cz či

Slavnosti slabikáře 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se událo v prvních třídách ZŠ Hraničářů kouzlo, a to veliké. Naši prvňáčci se proměnili.

Během Slavnosti slabikáře všichni úspěšně složili čtenářskou zkoušku a byli po zásluze pasováni na čtenáře. Ještě před samotnou zkouškou prvňáčci přítomným rodičům, babičkám, dědečkům a sourozencům zazpívali a zatancovali a byli odměněni zaslouženým bouřlivým potleskem.

Celé sváteční odpoledne s dětmi pečlivě nacvičily a připravily paní třídní učitelky Alena Ciklová a Vladimíra Ondrůjová s paní asistentkou Martinou Babicovou, za což jim patří velký dík. Pevně věříme, že následný zvýšený zájem o četbu a

Školní kola olympiád z českého jazyka a dějepisu

Na přelomu listopadu a prosince proběhla školní kola olympiád z českého jazyka a dějepisu.

V českém jazyce žáci nejprve plnili úkoly z oblasti pravopisu, slovotvorby a tvarosloví a poté museli napsat formou prózy slohovou práci.

Téma letošní dějepisné olympiády zní „Dlouhé století se loučí (1880-1920)“. Žáci tak při plnění úkolů uplatňovali znalosti jak z oblasti politiky, tak i kultury, vědy a techniky.

V letošní konkurenci osmáků a deváťáků se více dařilo žákům osmých tříd.

A tak nás v lednových okresních kolech budou reprezentovat z řad osmáků:

Strašidelná hodinka

Poslední říjnový den byl ve znamení strašidel, vyřezaných dýní a zapálených svíček.

I žáci 2. tříd ZŠ Mikulov, Hraničářů se sešli v podvečerních hodinách ve škole, aby prožili „strašidelnou hodinu.“ Zúčastnit se jí mohli všichni, kteří dorazili v kostýmu, včetně paních učitelek.

Během celého programu nás doprovázela hudba, tanec i hry, ovšem největším zážitkem pro všechny žáky byla společná cesta potemnělou školou.

Vyvrcholením celého večera byla stezka odvahy. Někteří žáčci měli sice z této stezky obavy, dokonce se objevilo i pár slziček, ale nakonec všichni etapu úspěšně zvládli a byli

Šesťáci v archívu

Dne 1. 10. 2019 se naše třída 6. A vydala do mikulovského archívu. V dějepise jsme se zrovna učili o písemných pramenech, tak jsme byli moc zvědaví, jak to v archívu vlastně vypadá.

Přivítal nás pan ředitel a potom se nám věnovala paní archivářka. Dozvěděli jsme se o historii archívu, jak vypadá práce archivářů a prohlédli jsme si vzácné listiny a pečetě vystavené ve vitrínách. Měli tam tolik listin, že kdyby se poskládaly vedle sebe, tak měří asi 4 km. Postupně jsme si prošli knihovnu a depozitáře se starými knihami a kronikami. Viděli jsme

Cesta Sluneční soustavou

Ve čtvrtek 3. října se žáci 4. ročníků ZŠ Mikulov, Hraničářů vydali do Hvězdárny a planetária v Brně, aby prozkoumali náš vesmír. Prostřednictvím úžasného programu „Cesta Sluneční soustavou“ si rozšiřovali znalosti z hodin přírodovědy, která je pro ně v letošním roce úplně nová. V sále digitária se usadili pod rozzářenou hvězdou oblohu a plnými doušky vnímali tu krásu kolem. Na naší společné výpravě se seznámili nejdříve s Mléčnou dráhou, následovaly jasné hvězdy a známá souhvězdí. První významná zastávka celého programu byla na Měsíci, pokračovali jsme k plynným obrům - Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu, nezapomněli jsme ani

Velký úspěch v matematické soutěži PANGEA

Matematická soutěž Pangea je určena pro žáky základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky, které baví počítání. Jejím cílem je podpořit zájem o matematiku a logické uvažování.

V únoru 2019 pořádal Matematický spolek Meridan PANGEA soutěž, do níž se zapojilo 21 žáků 4. A ZŠ Mikulov, Hraničářů. Mezi našimi malými počtáři se našla vítězka, jež se probojovala až do květnového finále v Praze. Luisa Gala v krajském kole získala 12. místo mezi 1208 soutěžícími a v celostátním klání mezi 9926 úspěšnými matematiky obsadila 38. místo.

Další pěkná umístění v krajské a

Najdi svou cestu

Ve středu před Velikonocemi zavítal na ZŠ Mikulov, Hraničářů český textař, raper a zpěvák Neny. Jedná se o zakladatele projektu „Najdi svou cestu“, který se zaměřuje na podporu dětí a mládeže.

Žáky 3. – 9. tříd seznámil se svou hudební činností a popovídal o své nelehké cestě životem.  V mládí byl členem juniorské fotbalové reprezentace, ovšem jeho zranění celou kariéru ukončilo a sklouzl až na samé dno. Právě hudba ho dovedla až k současné popularitě.

Cílem celého programu bylo předat nejen zkušenosti, ale i motivovat žáky k tomu, aby se nevzdávali a

Exkurze ve Vida centru

V pátek 25. ledna se žáci 3. ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů vydali do zábavného vzdělávacího centra Vida v Brně. Jedná se o místo pro děti i dospělé, kteří se rádi baví a objevují svět kolem sebe.

Na naše třeťáky čekal výukový program s názvem Chytřejší než Holmes. Jejich úkolem bylo rozluštit zapeklitou šifru pana Holmese a získat tím potřebné informace, které je dovedou k heslu, s nímž by mohli následně otevřít truhlu s pokladem. Zmíněný program prověřil nejen jejich kooperaci, ale také jejich logické myšlení.

Pak už vzhůru k jednotlivým interaktivním

Slabikářové slavnosti

Prvňáčci ze ZŠ Mikulov Hraničářů se mohou již teď pyšnit titulem „Opravdový školák“.  Jejich budoucí devítiletá cesta vzděláním a zážitky byla sice započata již v září, ale na Slabikářových slavnostech předvedli, co všechno se za uplynulé měsíce naučili. A není toho málo! Básničky i písničky, taneček, písmenka, ale zejména, že jsou schopni vzájemné spolupráce. Celému představení přihlíželi rodiče a příbuzenstvo, a tak není divu, že se žáčci snažili předvést v tom nejlepším světle. Vystoupení se dětem vydařilo, ale nejdůležitější akt na ně ještě čekal – přečíst před všemi přítomnými větu z tabule. A jak myslíte, že to

Z akcí na poli historickém

 Díky přiloženému dokumentu se můžete seznámit s průběhem exkurzí našich žáků v rámci výuky dějepisu.

Zážitkový pobyt u Balatonu

V přiloženém dokumentu jsou shrnuty vše podstatné informace z průběhu červnového pobytu našich žáků a vyučujících u jezera Balaton.

Jak se žilo prababičkám

V prvouce jsme se letos dozvěděli kromě jiného i základní údaje z historie. Mnohé z nás toto učivo nadchlo, proto jsme se těšili i do místního muzea na program „Jak se žilo prababičkám“. Paní Dykastová nás přivítala v dobových šatech a uvedla do zámku, kde jsme se rozdělili do několika skupin podle jmen svých babiček a dědečků. Ve skupinách jsme plnili různé úkoly, za které jsme vždy obdrželi určitý počet haléřů. Složili jsme mapu Evropy 1914 a počítali vojáky v mapě. Snažili jsme se podle vystavených předmětů odhadnout, co se v Mikulově v minulém století vyrábělo. Nahlédli

Oblastní kolo soutěže mladých cyklistů

Letos se nám opravdu dařilo, nejlepší družstva v obou kategoriích a nejlepší jednotlivci. Těšíme se do okresního kola 31. 5. 2018

Mladší kategorie: Jakub Janča, Jan Peřina, Flora Sukupová, Anna Peřinová

Starší kategorie: Jindřich Penčák, Vít Čevelík, Denisa Poredská, Denisa Stehlíková.

Žáčci 1.B si užili příjemnou odpolední chvíli v místní knihovně. Přišli slavnostně naladěni se svými maminkami, tatínky i babičkami, aby oslavili své první čtenářské krůčky. Paní Salajková nás uvítala, uvedla do literární galerie a promluvila o důležitosti čtení. Poté nás seznámila s královnou Johankou, od které jsme obdrželi důležitý úkol. Rozběhli jsme se pátrat po ztracených písmenkách, které jsme složili do věty. Královna se svou pomocnicí Ivetkou zkontrolovaly naše snažení. Do rukou královny knih jsme

Interaktivní tabule

S rozvojem moderních technologií vznikají nové možnosti v oblasti vzdělávání. Jednou z nejnovějších didaktických pomůcek je interaktivní tabule.  Jedná se o interaktivní velkoplošnou obrazovku s dotykovým senzorem, propojenou s počítačem. V současné době se stávají interaktivní tabule běžnou součástí výuky. A právě tímto vybavením se může pochlubit i ZŠ Hraničářů. Té přibylo během minulého týdne hned šest IT tabulí, tím pádem je celý první stupeň rozšířen o zmiňovanou didaktickou pomůcku. Děti jsou do výuky zapojovány nenásilnou formou, hodiny jsou přeměněny v atraktivní a naučné hry, které žáky rázem začínají bavit. Žáci se soustředí i ve chvíli, kdy

Máte doma předškoláka?

Potom jistě váháte, zda je dítě na školu správně připraveno. Nástup do 1. třídy s sebou přináší řadu změn v dosavadním režimu Vašeho dítěte. Dítě se musí přizpůsobit změně prostředí, školním nárokům, učí se soustředění, vytrvalosti, kázni, spolupráce s dětmi i učitelem, buduje si sociální postavení v kolektivu. Chcete se ujistit, zda Vaše dítko nástup do školy zvládne, jak bude reagovat na cizí prostředí, na nové učitele, jak je obratné? I letos pro Vás a Vašeho předškoláka připravila ZŠ Hraničářů zábavnou a hravou hodinu, kterou nazýváme VESELÉ UČENÍČKO. Děti si zde mohly vyzkoušet potřebné znalosti a dovednosti

Slavnosti slabikáře - pasování prvňáčků na opravdové čtenáře

Dne 1. 12. 2015  v 16:30 na ZŠ Hraničářů proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na opravdové čtenáře. V předvánočním čase děti 1. A a 1. C pozvaly své milé a nejbližší členy rodiny, aby se mohly pochlubit, jak pěkně čtou a co se naučily. Odměnou za jejich píli a snahu byla medaile, pamětní list a slabikář.

Děti 1. C si připravily pod vedením paní učitelky Stanislavy Směřičkové pohádku o Statečném slabikáři a pečlivé písance, kde hledaly ztracenou abecedu. Společně se jim ji podařilo najít v pekle, abecedu vysvobodily, písmenka zachránily.

Děti 1. A pod

Legiovlak

V pondělí 23. listopadu 2015 se jeli žáci devátých tříd ze ZŠ Hraničářů v Mikulově podívat do Břeclavi na Legiovlak, což je projekt Československé obce legionářské, které se podařilo vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920.

Jednotlivé vagony ( zdravotnický, poštovní, Těpluška, plukovní prodejna, ...) si žáci zevnitř prohlédli za výkladu průvodců oblečených v replikách legionářských stejnokrojů. Mohli jim i položit případné dotazy.

Během pondělního dopoledne se deváťáci dozvěděli o součástech legionářské výstroje a výzbroje, na které si mohli i sáhnout. Pomocí slov, panelů a zachovaných předmětů jim byl přiblížen

Vítejte mezi námi, milí prvňáčci

Prázdniny utekly jako voda a už je tu opět období, kdy se žáci navracejí do svých školních tříd. První zářijový den byl výjimečným právě pro naše nejmenší žáčky, kteří se poprvé usadili do školních lavic. Celkem 54 prvňáčků dorazilo do ZŠ Hraničářů v doprovodu svých nejbližších, kde je slavnostně přivítal pan ředitel Karel Pavlík. Ten dětem popřál, aby si na první školní den uchovaly hezkou vzpomínku a do nového školního roku vykročily s úspěchem. Poté paní učitelky Mgr. Chmelinová (1.A) Mgr. Bělohlávková (1.B) a Mgr. Směřičková (1.C) pozdravily novopečené prvňáčky a seznámily je se vším, co je

Sbítejte víčka se ZŠ Hraničářů

I v letošním školním roce se ZŠ Hraničářů zapojuje do sběru víček pro Verunku Gožďálovou. Verunce se při porodu zastavil dech a první dny svého života strávila na jednotce intenzivní péče. Rodičům bylo sděleno, že její postižení je velmi rozsáhlé a bude vyžadovat neustálou péči. Navzdory nelehkému osudu se snaží rodiče zajišťovat své dcerce plnohodnotný život, což se ovšem neobejde bez pravidelných a speciálních rehabilitací. Léčení je finančně náročné a rodině došly úspory. Z tohoto důvodu se rozhodli požádat o pomoc veřejnost. Jedná se o sběr víček, která máme snad každý ve své domácnosti. Stačí pouze odšroubovat

Mikroregion Mikulovsko

Ve středu 25. března proběhla v mikulovském kině vědomostní soutěž na téma Region Mikulovsko.

Naši školu reprezentovali 4 žáci 9. třídy – Markéta Pekárková, Eliška Peřinová, Roland Schulz a Dominik Sláma.

Kromě vědomostí nám soutěžící předvedli i své dovednosti při plnění úkolu s florbalovou hokejkou nebo při sestavování znaků obcí mikulovského regionu.

Gratulujeme Elišce Peřinové

Eliška Peřinová se 10. 4. 2015 zúčastnila krajského kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo v Centru volného času v brněnských Lužánkách. Eliška si vedla velmi dobře a obsadila krásné deváté místo. Ze soutěže si odvezla nejenom pamětní diplom, ale i posílené sebevědomí, což se jí bude hodit v následujících dnech při přijímacích zkouškách na střední školu. Děkujeme a přeje mnoho dalších úspěchů.

Osmáci jeli na Lipku

Ve školním roce 2014/2015 se naše škola ve spolupráci s Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Břeclav účastní projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji.


Proto jsme se my, žáci 8. ročníku ze ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, mohli ve středu 25. března 2015 zúčastnit zajímavého vědeckého výzkumu, který pojednával o čistotě vody a jmenoval se "Ryba na prášcích". 

Společně s našimi vyučujícími J. Panáčkovou a M. Pokorným jsme se autobusem vydali na Drahanskou vrchovinu do malé vesničky Krásensko

Gratulujeme vítězce okresního kola Olympiády v českém jazyce

Eliška Peřinová, žákyně 9. A naší školy, obsadila 1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Uspěla v konkurenci více než čtyřiceti nejlepších řešitelů školních kol této soutěže v kategorii žáků osmých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Elišce bychom touto cestou chtěli poděkovat za skvěle odvedenou práci a reprezentaci školy a zároveň popřát hodně úspěchů v dubnovém krajském kole, kde bude zastupovat břeclavský region.

                                        Hana Trávníčková

Veselé učeníčko - 2. část

Ve čtvrtek 8. 1. se naše škola otevřela pro předškoláky a jejich rodiče, aby se hravou a nenásilnou formou seznámili s novým prostředím školy. Pomalu se totiž blíží den, kdy dítěti začne pravidelná školní docházka. Cílem programu „Veselé učeníčko“ bylo ukázat rodičům, co všechno jejich děti začátkem 1. třídy čeká a jak jim mohou v jejich práci pomoci.

V tento den měly děti možnost vyzkoušet si aktivity, které byly zaměřeny na zrakové a sluchové vnímání, rozvoj hrubé i jemné motoriky, pravolevou orientaci, předmatematické představy a nezapomnělo se ani na cvičení paměti a pozornosti.

Slavnosti slabikáře

Ve čtvrtek 20. 11. 2014 proběhlo na naší škole již tradiční pasování prvňáčků na opravdové čtenáře. Obě první třídy se na tuto slavnostní událost pečlivě připravovaly.

Naši prvňáčci se již naučili poznávat spoustu písmenek. Písmenka umí spojit do slabik a ze slabik skládají a čtou slova. A s touto dovedností se na slabikářové slavnosti rodičům pochlubili. S využitím interaktivní tabule si děti zopakovaly písmenkové pohádky, přiřazovaly k obrázkům správné slabiky a pomocí pantomimy a tichého čtení všechny přesvědčily, že čtenému slovu rozumí. Každý čtenář také samostatně přečetl několik slabik a slov. Dále pak děti

Veselé učeničko 2014

Na svatého Martina k nám zavítali předškoláci z mateřských škol, aby „ochutnali“, jak to v opravdové škole chodí. Paní učitelky z 1. stupně si pro ně připravili program plný zajímavých her a činností. Děti si taktéž vyzkoušely práci s interaktivní tabulí a na památku si každý návštěvník odnesl drobný dárek, který jim bude připomínat první den strávený ve škole.

Věříme, že se budoucím prvňáčkům ve škole líbilo a že naše aktivita s názvem Veselé učeníčko přispěje k tomu, že až půjdou děti k zápisu, nebudou mít obavy z neznámého prostředí.

Mgr. Irma

Plavba lodí

Městská knihovna v Mikulově vyhlásila soutěž na téma „Rodina“. Celá naše třída 4. B se jí zúčastnila a vyhrála poukaz na plavbu lodí pod Pavlovem. V pátek 3. 10. 2014 jsme tedy jeli na výlet. Plavba se nám moc líbila – bylo to prostě super. Děkujeme ještě jednou naší knihovně a těšíme se na další soutěže.

                                            Žáci 4. B třídy a p. uč. Masaříková

Broučci a Sluníčka

Máme za sebou měsíc září, tak dlouho jsme školáci. Už jsme se toho spoustu naučili a ve škole se nám líbí.
První školní den nás slavnostně přivítaly naše paní učitelky Alena Ciklová a Vladimíra Ondrůjová. Žáci devátých tříd naší školy nám předali květinky s malým překvapením a popřáli hodně šťastných dnů prožitých mezi svými novými kamarády. Nezapomněl na nás ani pan ředitel Karel Pavlík, který nám s úsměvem oznámil, že už se na nás velmi těšil.
Potom si nás paní učitelky odvedly do vyzdobených tříd. 1. A třída byla plná zářících sluníček a v 1.

Víčka pro Verunku

I v letošním školním roce sbíráme víčka, tentokrát pro Verunku Gožďálovou z Brna – Líšně, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Získané finance budou určeny uhradě Verunčina léčebného pobytu v Klímkovicích.

Víčka se sbírají opět u p. uč. Masaříkové ve třídě 4. B. Děkujeme předem za podporu.


O Šípkové Růžence

Dne 26. června 2014 se naše třída 7. B vydala společně s paní učitelkou Renatou Hégrovou do sousední obce Klentnice. Tam nám klienti Ústavu sociální péče pro dospělé s názvem ,,Srdce v domě" zahráli krásné divadelní představení O Šípkové Růžence. Všem se nám moc líbilo a společně jsme obdivovali jejich trpělivost a vůli při učení někdy i delších textů. Po skončení představení jsme dostali linecké cukroví v podobě srdce vyříznutého uprostřed domečku, což znázorňovalo název ústavu. Zpět do Mikulova jsme šli pěšky. Cestou jsme se ještě zastavili na ranči u Veselských a taky vylezli na Kočičí skálu.

Sbírka pro Sofinku

V měsíci květnu jsme odevzdali dalších 130 kg víček pro postiženou Sofinku z Kuřimi. Sbíráme dál a děkuji všem, kteří se zapojili.

Mgr. Hana Masaříková 

Když oči neslouží

Na třídy 2. B a 3. B čekalo ve středu 19. 3. 2014 překvapení.

Děti se byly podívat v Oční optice paní Grůzové, kde se dověděly všechno o brýlích a vyšetření  zraku. Potom je ve třídě čekal nevidomý pan Honza se svým vodícím psem a  2 asistentky Tyflocentra z Brna. Děti získaly základní informace o vadách zraku a vyzkoušely si pomůcky pro nevidomé.

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat paní Heleně Grůzové za zprostředkování této akce.  

Mgr. Hana Masaříková a Mgr. Radka Buchtová

Zápis do 1. ročníku

Jako každoročně proběhl na naší škole zápis žáků do 1. tříd. Ve čtvrtek 6. února paní učitelky zjišťovaly znalosti a dovednosti předškoláků. Některé děti byly usměvavé, jiné nejisté. V příjemném prostředí se však podařilo do připraveného programu zapojit všechny příchozí.

Letošní zápis byl rozdělen do čtyř království. Království princezen a princů, království klaunů, hraček a zvířátek. V tomto duchu byly vyzdobeny i jednotlivé třídy, ve kterých plnili předškoláci rozmanité úkoly: poznávali pohádku, počítali, rozpoznávali geometrické tvary a barvy, zpívali či recitovali, nechybělo ani malé sportování. Prověřovala se také správná výslovnost a pravolevá orientace. Za splněný

Sbírka pro nemocnou Sofinku

Poprvé se naše škola zapojila do sběru víček pro těžce nemocnou Sofinku z Kuřimi ve školním roce 2012/2013.

V listopadu 2012 jsme odevzdali 103 kg, následoval odvoz v květnu 2013 – 96 kg a nyní jsme v listopadu 2013 odevzdali 125 kg víček.

Chceme poděkovat občanům Bavor, kteří se na této sběrové akci podíleli. Doufáme, že se všichni i nadále budete věnovat sběru víček pro nemocnou Sofinku.

Aby matematika nestrašila ...

Otázka, kterou jsme si položili na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, zda je opravdu nutné, aby matematika byla pro naše žáky strašákem, je v současné době již zodpovězena. Zjistili jsme, že způsob, kterým jsme tradičně matematiku po léta učili, lze výrazně zlepšit: zvolili jsme unikátní metodu výuky profesora Karlovy univerzity Milana Hejného a jeho týmu, zpracovanou v učebnicích vydaných Nakladatelstvím Fraus, které jsme před čtyřmi lety zavedli na naší ZŠ.

A v čem tedy spočívá zmiňovaný způsob vyučování matematiky? Znát neznamená odříkávat, ale především rozumět. Učitelé se ve vyučování stávají

Sbírka pro nemocnou Sofinku

Naše škola se zapojila do sbírání plastových víček pro nemocnou Sofinku z Kuřimi. Více informací najdete v přiloženém letáku. Víčka můžete odevzdat p. uč. Masaříkové.

Ze školního dění

Zajímají vás informace o aktivitách žáků školy? Pak jste na správném místě.

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign