Projekt Digime

Od 1. 9. 2020 začala naše škola začala realizovat projekt Digime, do kterého jsme byli jako partner přizváni Střediskem volného času Lužánky. Celý název projektu je Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele. 

celá aktualita

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Obsahovým rámcem projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů.

celá aktualita

EU peníze školám

Škola se zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání" v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost".

celá aktualita

Ovoce a zelenina do škol ČR

Naše škola se účastní projektu Ovoce a zelenina do škol ČR. 

celá aktualita

Netradiční vzdělávání

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

celá aktualita

Netradiční vzdělávání

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

celá aktualita

Podpora společného vzdělávání

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 byla naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006678 s názvem "Podpora společného vzdělávání", který byl spolufinancován Evropskou unií.

celá aktualita

Modernizace jazykové učebny

Název projektu: Modernizace jazykové učebny na Základní škole Mikulov, Hraničářů 617 E. Projekt je financován EU.

celá aktualita

  • od 5.2.2021

Projekt Digime

Od 1. 9. 2020 začala naše škola začala realizovat projekt Digime, do kterého jsme byli jako partner přizváni Střediskem volného času Lužánky. Celý název projektu je Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele.