Jako první na ledě... Zmírňujeme stres

Tento týden se ve sportovním areálu naší školy připravilo mobilní kluziště, které slouží jak žákům mikulovských škol, tak rovněž veřejnosti. Prvními odhodlanými a natěšenými bruslaři byli žáčci naší 3.A a 3.B, kteří se pro bruslařské zápolení rozhodli nejen v rámci tělesné výchovy, ale propojili jej s aktuálním tématem v prvouce - Jak zmírnit stres.

celá aktualita

Školu navštívila Mikulášská družina

Po spoustě měsíců, kdy jsme museli zůstat sami doma, navzájem se nestýkat, nenavštěvovat se, přišla doba, kdy je sice spousta dospělých i dětí nadále nemocných, nicméně i přesto mnoho z nich má zájem udržovat adventní i vánoční tradice. A tak v pondělí 6. 12. 2021 prošla naší školou početná Mikulášská družina.

celá aktualita

Plavání nás vážně baví

Naši žáčci druhých a třetích tříd začali od 8. 9. 2021 navštěvovat plaveckou školu Delfín, která své hodiny vyučuje na plaveckém bazénu v Břeclavi.

celá aktualita

Do zahrady pro záhady

Do zahrady pro záhady se koncem září vypravili žáci 5. a 6. ročníku naší školy. Zúčastnili se výukového programu, který pro ně připravila paní PhDr. Eva Řezáčová ve spolupráci s Bc. Věrou Jungovou ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici v rámci projektu „Labyrint přírody a ráj zahrady“.

celá aktualita

Jarmark 2021

Na naší škole máme mladé podnikatele! Žáci 6. B se před dvěma lety zapojili do projektu Abeceda peněz. Cílem celé akce bylo přiblížit dětem základy finanční gramotnosti: naučit se poznávat peníze, hospodařit s nimi, pracovat se vstupním kapitálem od České spořitelny a tento kapitál se pokusit znásobit. 

celá aktualita

Obrázky pro zdravotníky

Naši žáci se připojili k výzvě DDM Mikulov a podpořili zdravotníky v této nelehké době. Namalovali pro ně několik veselých obrázků, jen tak pro potěšení. 

celá aktualita

Den Země na 1. stupni

Ve čtvrtek 22. dubna 2021 celý svět oslavil DEN ZEMĚ, letos již po jednapadesáté. Veškeré oslavy ovlivnila aktuální situace týkající se proticovidových opatření a větší veřejné oslavy bohužel nebylo možné uskutečnit. V naší škole jsme se rozhodli připomenout si tento významný svátek a oslavy planety Země formou zábavné hry pro žáky 1. stupně během týdne prezenční výuky.

celá aktualita

Projektový týden VODA u druháčků

Hned první týden, kdy jsme se po dlouhé době vrátili do naší třídy k prezenční výuce, se točil kolem samé vody. Tématu voda jsme se s naší paní učitelkou V. Ondrůjovou a paní asistentkou M. Babicovou věnovali v rámci hodin prvouky, čtení, výtvarné výchovy a pracovních činností.

celá aktualita

Promítání 3D kina

Ve středu 27.1.2021 měli žáci 1. a 2. tříd možnost vydat se na neopakovatelnou výpravu zpátky v čase a doslova se přesunout mezi giganty Patagonie. Děti se seznámily s historií, vývojem i příčinami vymření největších známých dinosaurů na světě a také s neuvěřitelnými paleontologickými objevy moderní doby. 

celá aktualita

Projekt Digime - 3D tisk

Začátkem listopadu 2020 naše škola vstoupila do nové éry, a to do éry aktivního 3D tisku. 

celá aktualita

Sestavení 3D tiskáren

Dalším obrovským krokem v projektu Digime byla dodávka dvou tiskáren Original Prusa I3 MK3S. Pro získání většího vhledu do problematiky 3D tisku jsme zakoupili tiskárny v nesloženém stavu, které musely být nejdříve sestaveny, zkalibrovány, upgradovány a teprve poté se mohlo začít tisknout. První výtisky dle předpokladu nebyly úplně top, ale nadšení bylo obrovské. 

celá aktualita

Návrhy 3D modelů a 3D tisk

V souvislosti s projektem Digime jsme se začali zajímat o softwarovou stránku 3D tisku ještě před dodávkou tiskáren.

celá aktualita

3D pera

Prostorovou činnost v rámci projektu Digime jsme zahájili modelací pomocí 3D per. Práce to byla velice zajímavá, ale nikterak snadná, o čemž se přesvědčili všichni projektoví deváťáci. Tvořili jsme jednoduchá prostorová tělesa a fantazií inspirované objekty.

celá aktualita

Projekt Digime - Plovák s pulzním motorem

Projektovou činnost jsme z důvodu opoždění dodávky nezbytného materiálu (Covid 19) započali konstrukcí modelů jednoduchého plováku s pulzním motorem. K sestrojení plováku nám postačil polystyren a pulzní motor jsme vyráběli ze skleněné nebo měděné trubičky. Energii v obou případech dodávala „turbo“ čajová svíčka.

celá aktualita