pracovní zařazení třídní učitel(ka)
  e-mail 
Babicová Martina  asistentka pedagoga, vychovatelka    
babicova@zsmikulov.cz
Mgr. Bravencová Veronika  učitelka, speciální pedagožka  I. C 
bravencova@zsmikulov.cz
Brychtová Miluše  školní asistentka  
brychtova@zsmikulov.cz 
Mgr. Ciklová Alena  učitelka, metodička prevence  III. B 
ciklova@zsmikulov.cz 
PhDr. Černá Dagmar  zástupkyně ředitele pro společné vzdělávání  
cerna@zsmikulov.cz 
Mgr. Feilerová Lucie  učitelka  IX. B 
feilerova@zsmikulov.cz 
Mgr. Feráková Darina  učitelka  IV. B 
ferakova@zsmikulov.cz 
Ing. Filusztková Eva  asistentka pedagoga, vychovatelka   filuev@zsmikulov.cz
Filusztková Pavla  vedoucí vychovatelka   filusztkova@zsmikulov.cz
Fojtíková Jana  asistentka pedagoga   fojtikova@zsmikulov.cz
Mgr. Harajová Olga učitelka  I. A 
harajova@zsmikulov.cz 
Mgr. Hégrová Renata učitelka   
hegrova@zsmikulov.cz 
Hrabal Tesárková Šárka  asistentka pedagoga   tesarkova@zsmikulov.cz
Mgr. Hrdlíková Kateřina učitelka III. A
hrdlikova@zsmikulov.cz
Mgr. Chmelinová Marie učitelka  IV. C 
chmelinova@zsmikulov.cz
Mgr. Ibrahim Veronika učitelka  VI. B ibrahim@zsmikulov.cz
Jadrná Lenka, MBA  asistentka pedagoga   jadrna@zsmikulov.cz 
Ing. Jeřábek Jaroslav, Ph. D.  učitel VII. A jerabek@zsmikulov.cz 
Kadlčík Přemysl  učitel   kadlcik@zsmikulov.cz 
Kléberová Alena  asistentka pedagoga, vychovatelka  
kleberova@zsmikulov.cz
Mgr. Kmentová Lucie  učitelka, výchovná poradkyně  
kmentova@zsmikulov.cz
Mgr. Knoflíčková Martina  učitelka  VI. A
knoflickova@zsmikulov.cz
Kočíková Jitka  asistentka pedagoga   kocikova@zsmikulov.cz 
Mgr. Kuncová Kateřina  školní psycholog
kuncova@zsmikulov.cz
Bc. Linhartová Anna speciální pedagog   linhartova@zsmikulov.cz 
Mgr. Mach Ludvík  učitel   mach@zsmikulov.cz
Mgr. Mikulcová Radka  učitelka  IX. A 
mikulcova@zsmikulov.cz
Ing. Mgr. Mikušová Romana  učitelka 
mikusova@zsmikulov.cz
Mgr. Nováková Zdeňka učitelka  
Mgr. Odehnal Roland  učitel IX. A 
odehnal@zsmikulov.cz 
Mgr. Ondrůjová Vladimíra  učitelka V. A ondrujova@zsmikulov.cz 
Mgr. Panáčková Jana  učitelka V. B panackova@zsmikulov.cz 
Pešková Vendula  vychovatelka   peskova@zsmikulov.cz 
Mgr. Podsedníková Tamara  učitelka, speciální pedagožka IV. B podsednikova@zsmikulov.cz 
Mgr. Pokorný Miroslav  ředitel
pokorny@zsmikulov.cz 
Mgr. Pokorný René  učitel
pokore@zsmikulov.cz 
Rousová Sylva  asistentka pedagoga
rousova@zsmikulov.cz 
PhDr. Řezáčová Eva  učitelka
rezacova@zsmikulov.cz 
PaedDr. Shromáždilová Dagmar  učitelka VI. C 
shromazdilova@zsmikulov.cz
Mgr. Schmid David 
učitel 
  schmid@zsmikulov.cz
Mgr. Směřičková Stanislava 
učitelka 
II. A  smerickova@zsmikulov.cz
Mgr. Souchop Jiří  zástupce ředitele
souchop@zsmikulov.cz 
Mgr. Šebestová Lenka  učitelka VIII. B  sebestova@zsmikulov.cz 
Mgr. Švestková Jitka  učitelka   svestkova@zsmikulov.cz 
Mgr. Trávníčková Hana  učitelka *) VII. B 
travnickova@zsmikulov.cz 
Vymyslická Jarmila asistentka pedagoga   vymyslicka@zsmikulov.cz 
Mgr. Widholmová Jarmila  učitelka *) I. B 
widholmova@zsmikulov.cz 
Mgr. Zichová Miroslava   učitelka 0.A 
zichova@zsmikulov.cz 
Mgr. Zvonková Jana   učitelka II.B 
zvonkova@zsmikulov.cz 
 
*)  pedagogický pracovník s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky