MODERNIZACE JAZYKOVÉ UČEBNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE MIKULOV, HRANIČÁŘŮ 617 E

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, čehož chce žadatel dosáhnout za pomocí nových metod výuky, moderních technologií a vylepšení výuky cizích jazyků. V rámci projektu došlo k modernizaci jazykové učebny, nákupu příslušného vybavení a didaktických pomůcek pro výuku odborných předmětů cizí jazyky (AJ, NJ, RJ), rovněž byl nakoupen nový nábytek do dané učebny. 

Fotogalerie