Žákům školy či rodičům žáků, kteří se stravují ve školní jídelně byly předány prostřednictvím třídních učitelů přihlašovací údaje (ID a heslo) potřebné pro vstup do systému online objednávek obědů. Cizí strávníci si mohou tyto údaje vyžádat u vedoucí školní jídelny.

Systém kromě objednávek jídel umožňuje také získat informace o zbývajícím kreditu a strávníky skutečně odebraných jídlech. Nově je možné sledovat také alergeny v připravených jídlech. Zadáte-li do systému svůj email, bude vám o provedené objednávce odesláno potvrzení.  

Můžete také pouze prohlížet jídelníček. Tato funkce je přístupná i bez přihlášení. 

Po kliknutí na odkaz Internetová objednávka můžete do systému pomocí ID a hesla vstoupit. Pokud heslo zapomenete, obraťte se na vedoucí školní jídelny.

Čipový terminál sloužící k objednávání jídel  v budově školy je stále v provozu, změny provedené jeho prostřednictvím se promítnou do internetové objednávky a naopak.

1.10.2023 Manuál pro objednávku jídel zobrazit dokument [250 kB]
5.11.2023 Objednávkový terminál - návod zobrazit dokument [767 kB]