Pro žáky devátých tříd nastává okamžik, kdy se rozhodují o své budoucnosti. Řeší otázku, která škola by pro ně byla ideální po ukončení povinné školní docházky, zvažují, zda zvolí střední školu či si vyberou některé z mnoha učilišť. 

Přihlášky na střední školy:
https://www.prihlaskynastredni.cz/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kam_po_devitce_newsletter_c_5&utm_term=2023-12-05

Zde uvádíme několik užitečných odkazů, kde můžete nalézt spoustu důležitých informací zaměřených na toto téma: 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kam_po_devitce_newsletter_c_5&utm_term=2023-12-05

HODNOCENÍ ŠKOL
https://hodnoceni-skol.cz/seznam-strednich-skol/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kam_po_devitce_newsletter_c_5&utm_term=2023-12-05
http://www.hodnoceniskol.cz/stredni-skoly/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kam_po_devitce_newsletter_c_5&utm_term=2023-12-05

PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

INFOABSOLVENT.CZ
https://www.infoabsolvent.cz/Rady/1

STREDNISKOLY.CZ
Střední školy, Jihomoravský kraj – Stredniskoly.cz

JIHOMORAVSKÉ ŠKOLY, INFORMACE
http://www.jmskoly.cz/informace/tema_111

PROCVIČOVACÍ APLIKACE TRÉNUJ A UČ SE
https://tau.cermat.cz/?mibextid=xfxF2i&fbclid=IwAR2ufaCOaEZhtFemB5Y4UwDn_RizW3mLZsE5bYK9Qt4GMk6bVzBk5LUm7eI