ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E je komplexem moderních budov umístěných v jižní části města Mikulova. 
Škola je zcela bezbariérová, všechny učebny jsou vybaveny projekční technikou, třídy 1. stupně také interaktivními tabulemi. 
Jedinečný sportovní areál zahrnuje tři hřiště, běžeckou dráhu a dvě tělocvičny. Je využíván nejen při výuce tělesné výchovy, ale i pro volnočasové aktivity.
Pro naši školní družinu i k trávení přestávek mezi vyučovacími hodinami je určena klidová zóna s herními prvky ve vnitrobloku školy. 
Provozujeme turistickou ubytovnu s kapacitou 46 lůžek a možností stravování ve školní jídelně. 
Dostupnost vlakového nádraží a zastávek autobusových linek nám umožňuje vzdělávat i žáky dojíždějící z okolních obcí. 
Stabilní pedagogický sbor vytváří klidné a podnětné prostředí, naší vizí je vytvoření spolehlivého zázemí pro osobnostní rozvoj každého z našich žáků.