Inovace ve vzdělávání

Naše škola se účastní projektu "Inovace ve vzdělávání", jehož cílem je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

celá aktualita

Doučování žáků škol

V rámci Národního plánu obnovy jsme realizovali investici 3.2.3 - Doučování žáků škol. 

celá aktualita

Digitalizujeme školu

V letech 2020-2024 škola realizuje investice v rámci Národního plánu obnovy - Digitalizujeme školu. 

celá aktualita

Spolu to zvládneme

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) se naše škola zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_20_080, která je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. 

celá aktualita

Doučování žáků škol

Naše škola se zapojila do projektu Doučování žáků škol, jehož smyslem je reagovat na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

celá aktualita

Projekt Digime

Od 1. 9. 2020 začala naše škola začala realizovat projekt Digime, do kterého jsme byli jako partner přizváni Střediskem volného času Lužánky. Celý název projektu je Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele. 

celá aktualita

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Obsahovým rámcem projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů.

celá aktualita

EU peníze školám

Škola se zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání" v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost".

celá aktualita

Ovoce a zelenina do škol ČR

Naše škola se účastní projektu Ovoce a zelenina do škol ČR. 

celá aktualita

Netradiční vzdělávání

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

celá aktualita

Netradiční vzdělávání

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

celá aktualita

Podpora společného vzdělávání

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 byla naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006678 s názvem "Podpora společného vzdělávání", který byl spolufinancován Evropskou unií.

celá aktualita

Modernizace jazykové učebny

Název projektu: Modernizace jazykové učebny na Základní škole Mikulov, Hraničářů 617 E. Projekt je financován EU.

celá aktualita

  • od 5.2.2021

Projekt Digime

Od 1. 9. 2020 začala naše škola začala realizovat projekt Digime, do kterého jsme byli jako partner přizváni Střediskem volného času Lužánky. Celý název projektu je Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele.