Spolu to zvládneme

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) se naše škola zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_20_080, která je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. 

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřen na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu UCT nebo zahraniční stáže učitelů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

název projektu:               „Spolu to zvládneme“
registrační číslo:              CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/00220
období realizace:            1. 9. 2021 – 30. 6. 2023
celková výše podpory:    809 819,- Kč

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a zájmové aktivity.

Zvolené aktivity – základní škola (ZŠ)
 
•   
Školní psycholog – personální podpora ZŠ
•    Projektový den ve škole

Aktualita je zařazená v kategoriích: