Školní metodik prevence:
Mgr. Alena Ciklová 
Tel. 519 510 587, e-mail: ciklova@zsmikulov.cz  

Školní metodik prevence v zácviku
Mgr. Tamara Podsedníková
Tel. 519 510 587, podsednikova@zsmikulov.cz

Oblasti působení metodika prevence sociálně-patologických jevů:
- Trvalé prohlubování povědomí žáků o sociálně-patologických jevech a následcích, které mohou mít, a to formou dlouhodobých projektů, besed, přednášek, realizací aktivit demonstrující sociálně patologické chování.
- Řešení konfliktů vznikajících násilnou formou. Nácvik situací, při kterých může dojít ke konfliktu a následně agresivnímu útoku až brutalitě
- Zabezpečení informovanosti žáků o návykových látkách a zhoubné závislosti na nich
- Zdůraznění rizik kouření a konzumace alkoholu.
- Organizování akcí směřujících k oživení zdravého klimatu ve škole, např. sportovní soutěže, školní karneval, školní akademie, besídky.
- Zlepšování komunikace mezi vrstevníky v rámci školy s využitím pořádání školních akcí, např. výcvikového lyžařského kurzu, školy v přírodě, vodáckého kurzu.
- Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů (občanská výchova, rodinná výchova).
- Zkvalitnění komunikace mezi rodiči a školou.

27.9.2023 Školní preventivní program pro školní rok 2023/2024 zobrazit dokument [294 kB]
10.9.2023 Program ŠMP pro školní rok 2023/2024 zobrazit dokument [158 kB]
11.9.2022 Školní preventivní program pro školní rok 2022/2023 zobrazit dokument [341 kB]
17.10.2021 Program ŠMP pro školní rok 2021/2022 zobrazit dokument [155 kB]
21.1.2021 Program ŠMP pro školní rok 2020/2021 zobrazit dokument [153 kB]