Příběhy Káti Široké

Velmi nás těší, pokud se u některých z našich žáků projeví určitý talent, který se snaží stále rozvíjet.

celá aktualita

V této kategorii publikujeme informace o práci našich žáků, ať se již jedná o úspěchy v různých soutěžích a vědomostních olympiádách nebo také o vydařené slohové či výtvarné práce.