Mgr. Kateřina Kuncová

Tel: 734 244 333

E-mail: kuncova@zsmikulov.cz

Pracovna: 2. patro vlevo, vedle učebny zeměpisu


Konzultace nabízím v pondělí (od 13 hod), v úterý (celý den) a vždy také v době třídních schůzek a konzultačních dní školy. Termín konzultace je nutné si vždy domluvit předem telefonicky, emailem nebo prostřednictvím EduPage. Pouze v době třídních schůzek a konzultačních dní školy lze přijít bez předchozí domluvy (v tomto případě ale prosím počítejte s možným čekáním).

Žáci se na mě mohou obracet kdykoli během mé přítomnosti ve škole.


Nabídka školního psychologa

Konzultace a služby školního psychologa jsou určené žákům, rodičům a pedagogům, jsou poskytovány zdarma a zachování důvěrnosti všech sdělených informací je samozřejmostí.

 

S čím mohu pomoci žákům:

-        problémy v učení (systém učení – jak se učit, nesoustředěnost, strach ze zkoušení, tréma…)
-        speciální vzdělávací potřeby (např. poruchy učení a chování, nadané děti…) - včasné zjištění, psychologická péče a podpora
-        problémy v třídním kolektivu (konfliktní vztahy se spolužáky, nevhodné a ubližující chování, začlenění do třídního kolektivu…)
-        práce s třídními kolektivy – podpora a rozvoj zdravých vztahů a pozitivní atmosféry ve třídě
-        neúspěchy ve škole (výukové problémy, vztahové problémy, aj.)
-        vztahové, emoční, komunikační a jiné osobní problémy
-        akutní psychická krize (afekty, náročné události v životě, stres, osobní krize)
-        volba střední školy (kariérové poradenství

S čím mohu pomoci zejména prvňáčkům:
-        zvládnutí přechodu ze školky do školy a podpora adaptace na školní prostředí
-        začlenění do třídního kolektivu

Co nabízím rodičům:

-        poradenství a pomoc při výukových a výchovných problémech dětí

-        konzultace rodinných problémů (osobní problémy, zátěžové situace v rodině, akutní krize aj.)

-        kariérové poradenství při výběru vhodné střední školy

-        poskytnutí kontaktu na další odborníky

 

Co nabízím pedagogům:

-        konzultace výukových a výchovných problémů žáků

-        pomoc se zvládnutím problémů v třídním kolektivu

-        skupinová práce se třídou a podpora pozitivních vztahů v třídním kolektivu

-        metodická pomoc a podpora