Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr. Lucie Kmentová

Konzultace v době třídních schůzek a konzultačních hodin, jinak kdykoliv na základě telefonické dohody. 
Kontakt: 775 790 710

Co dělá výchovný a kariérový poradce:

Kariérové poradenství
- individuální a skupinové šetření v oblasti volby povolání
- předávání informací o středních školách (propagační materiály, přehledy středních škol v Jihomoravském kraji, veletrhy vzdělávání, dny otevřených dveří…)
- zajišťování skupinových návštěv žáků 9. ročníku v IPS Úřadu práce v Břeclavi
- organizace podávání přihlášek ke studiu na středních školách, metodická pomoc při vyplňování, zajištění odesílání přihlášek 
- individuální poradenství v oblasti volby povolání (pro žáky a jejich zákonné zástupce)
- pořádání prezentací se zástupci středních škol, exkurzí 
- spolupráce s vyučujícími PČ v 8. a 9. ročníku (volba povolání), spolupráce se všemi vyučujícími za účelem kariérového poradenství

Další oblasti činností:
- metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s nadanými žáky a žáky ohroženými školním neúspěchem
- řešení neomluvené absence výchovných problémů