Doučování žáků škol

Naše škola se zapojila do projektu Doučování žáků škol, jehož smyslem je reagovat na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a je určen na pomoc žákům, u nichž se projevil negativní dopad distanční výuky s ohledem na jejich vzdělávací výsledky. Výluka prezenční výuky zároveň zvyšuje vzdělanostní nerovnost mezi žáky a projekt má za cíl tuto nerovnost co nejvíce snížit. Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života. Je proto velmi důležité zaměřit se na nahrazení výpadku a forma doučování konkrétních žáků v konkrétních předmětech se prokazatelně osvědčuje.

Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.Aktualita je zařazená v kategoriích: