Digitalizujeme školu

V letech 2020-2024 škola realizuje investice v rámci Národního plánu obnovy - Digitalizujeme školu. 

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle:

č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia
č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Aktualita je zařazená v kategoriích: