Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. tříd

Ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 16.00 se v přízemí budovy školy uskuteční schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd s třídními učitelkami těchto tříd a vedením školy, na kterou všechny rodiče našich budoucích prvňáčků srdečně zveme.

V přílohách naleznete dokumenty důležité pro usnadnění nástupu Vašich dětí do školy. V tištěné podobě jsou pak ve schránce u hlavního vchodu do budovy školy k dispozici tiskopisy přihlášek ke stravování a k návštěvě školní družiny. Schránka je otevřena a v případě, že nemáte možnost tisku, si zde tyto dokumenty můžete v průběhu prázdnin vyzvednout. Vyplněné dokumenty pak do této schránky prosím vložte, usnadníte nám tím proces jejich zpracování. V přihlášce do školní družiny není nutné nyní vyplňovat její zadní stranu. Stejně tak na první straně doplníme později třídu, kterou bude dítě navštěvovat.

Prosím dohodněte si v průběhu srpna telefonicky návštěvu vedoucího školní jídelny k převzetí čipu i v případě, že se Vaše dítě nebude ve škole stravovat. Čip je nutný k zajištění vstupu dítěte do budovy školy.

Těšíme se na viděnou.

Mgr. Miroslav Pokorný
ředitel školy


Připojené soubory

17.7.2020 Zápisní lístek do školní družiny 2020/2021 zobrazit dokument [68 kB]
17.7.2020 Přihláška ke stravování 2020/2021 zobrazit dokument [52 kB]
17.7.2020 Sdělení vedoucího školní jídelny 2020/2021 zobrazit dokument [68 kB]
17.7.2020 Pomůcky pro prvňáčky 2020/2021 zobrazit dokument [56 kB]
Aktualita je zařazená v kategoriích: