Péče o děti zdravotníků ... od 27. února 2021

Z důvodu prodloužení nouzového stavu v České republice, vyhlášenému kvůli pandemii koronaviru COVID-19, nařídila vláda České republiky krajům opět stanovit školy nebo školská zařízení, která jsou určena k vykonávání nezbytné péče o děti od 3 do 10 let v době od 27. 2.. do 21. 3. 2021 dle usnesení vlády č. 212 ze dne 26. února 2021. Naše škola patří mezi vybrané.

Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou

• zaměstnanci bezpečnostních sborů,

• zaměstnanci obecní policie,

• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

• zaměstnanci Finanční správy České republiky,

• příslušníky ozbrojených sil,

• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

• pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

• zaměstnanci zařízení školního stravování,

• zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

• zaměstnanci České pošty, s. p.


Kontakt:

Mgr. Miroslav Pokorný
mob. 733 642 355
email: pokorny@zsmikulov.cz

Připojené soubory

27.2.2021 Krizové opatření - Usnesení vlády ČR zobrazit dokument [150 kB]
Aktualita je zařazená v kategoriích: