Návrat žáků 1. stupně do školy

Od pondělí 12. 4. 2021 se žáci 1. stupně vrátí k prezenční výuce, a to tzv. rotační formou. V lichý týden bude do školy docházet jedna polovina celých tříd (v našem případě šest) a druhá polovina bude vzdělávána distančně. V sudých týdnech se třídy mezi sebou vymění.

Veškeré informace o rozdělení tříd k prezenční výuce dle lichých či sudých týdnů obdrží rodiče, zákonní zástupci a žáci prostřednictvím školního systému EduPage. Stejně tak budou v EduPage zveřejněny informace týkající se povinného testování žáků, provozu školní družiny a školní jídelny. 


Aktualita je zařazená v kategoriích: