Návštěva u seniorů

Ve středu 21. 12. 2022 šli žáci 9. tříd zazpívat směs vánočních písní a koled klientům G-centra a Domu pečovatelské služby Pod Strání. Písně si připravili v hodinách hudební výchovy s p. uč. Dagmar Shromáždilovou. Na flétnu je doprovodila asistentka Anna Linhartová a žákyně 9. třídy Karolína Procházková.

Klientům byly předány dárečky, které přinesli žáci naší školy do sbírky – ZŠ Hraničářů našim seniorům. Tuto akci měla na starosti p. uč. Lenka Šebestová.

Byli jsme rádi, že nás doprovodil ředitel naší školy p. Miroslav Pokorný, který popřál klientům a také zaměstnancům obou zařízení krásné svátky a pevné zdraví po celý rok 2023.


Dagmar ShromáždilováAktualita je zařazená v kategoriích: