Škola hrou

Škola hrou aneb výuka informatiky na 1. stupni ZŠ. 
V uplynulém roce došlo k úpravám vzdělávacího programu pro ZŠ a do 4. a 5. ročníků byl nově zaveden předmět informatika.

A právě v těchto hodinách se naši čtvrťáci učili programovat jednoduchého Bee-bota pomocí ovládacích tlačítek, sekvenčních karet a čteček. 

Tyto robotické včelky však neslouží pouze k výuce informatiky čtvrťáků. Také ostatní ročníky si občas zpestřují hodiny českého jazyka, matematiky, prvouky a s Bee-boty procvičují abecedu či násobilku, poznávají částí lidského těla nebo přemísťují kostky pomocí radlic připevněných na včelku z místa na místo.

I takto zábavně může probíhat vzdělávaní na naší ZŠ, které rozvíjí kreativitu a logické myšlení dětí.


Mgr. Vladimíra OndrůjováAktualita je zařazená v kategoriích: