Hodina moderní chemie

Projekt popularizuje chemii a moderní chemické obory. Je připraven pro studenty základních a středních škol. Zástupci VŠCHT Praha objasňují nejnovější trendy v chemii, a především ukazují praktické aplikace chemie. 

Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou dialogu s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny.

Pro žáky 8 ročníku byl připraven ÚVOD DO CHEMIE – indikátory, suchý led, barvení plamene, střelný prach, pokusy s kapalným dusíkem, na závěr smetanová zmrzlina.

V deváté třídě to už bylo náročnější téma CHEMIE A ENERGIE, předpokládali se i nějaké znalosti. Za správné odpovědi se nedávali známky, ale bonbóny. Všichni se moc pěkně zapojili. Asi přehodnotíme známkový systém a pojedeme taky na sladkosti.

Mluvilo se o energii získané z parního stroje, energii z ropy, obnovitelných zdrojích energie. Vše doplněno sérií efektních pokusů.

Jestliže cílem bylo ukázat, že chemie představuje lákavou kariérní volbu, tak se to podařilo. Sofie se vážně ptala, co má udělat proto, aby mohla chemii studovat.
Aktualita je zařazená v kategoriích: