Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 se na naší škole uskutečnil den otevřených dveří se sloganem "Přijďte zažít naši školu"

Pro návštěvníky z řad veřejnosti jsme nachystali několik stanovišť, kde si mohli prohlédnout, co vše naše škola nabízí - k vidění byly nejen učebnice pro první stupeň, ale i Bee boti a 3D tiskárny, které používáme při výuce informatiky, moderní jazyková a počítačová učebna, kterou jsme spustili v době distanční výuky, rozličné hudební nástroje - známé i méně obvyklé - kterými rozvíjíme rytmiku a hudební sluch dětí, děti si mohli vyzkoušet, jak funguje interaktivní tabule, které máme ve všech třídách prvního stupně, při návštěvě tělocvičny pro ně měly paní učitelky připraveny opič dráhu, mohli si také vyzkoušet dovednost svých malých ručiček a atraktivní podívanou skýtala jistě nejen pro děti, ale i pro rodiče chemická laboratoř, kde si pro ně paní učitelka připravila ukázky vaření vody v papírové krabičce nebo "hořčíkový ohňostroj" a další. Dorazilo i několik bývalých absolventů naší školy, kteří se přišli podívat, jak se změnila škola od dob jejich studií.

Účast byla nad očekávání hojná, což nás velmi potěšilo a bylo příjemnou zpětnou vazbou, že o akce tohoto typu je zájem a jistě nabídneme veřejnosti prohlídku naší školy i v následujících letech.

Poděkování patří nejen návštěvníkům, ale i zaměstnancům školy, kteří akci připravili a v neposlední řadě i dobrovolníkům z řad žáků, kteří se stali jednak průvodci návštěvníků po škole a jednak pomáhali s prezentací v jednotlivých třídách.
Aktualita je zařazená v kategoriích: