Návrhy 3D modelů a 3D tisk

V souvislosti s projektem Digime jsme se začali zajímat o softwarovou stránku 3D tisku ještě před dodávkou tiskáren.

Žáci se věnovali návrhům a konstrukci v programech Thinkercad a Blockscad3d, ve kterých se tvoří vlastní prostorové tvary a tělesa, jež se v další fázi zpracují ve speciálním programu pro danou konkrétní 3D tiskárnu – tzv. sliceru. Ve sliceru se nastaví konkrétní podmínky tisku jako jsou materiál výtisku, rychlost a teploty tisku, výplň, mosty, podpěry, extruder apod. Soubor vzniklý ve sliceru je poté přenesen do tiskárny a může se začít tisknout. Vypadá to složitě, ale ve skutečnosti je to mnohem složitější. Naši projektový žáci se s tím ale poprali velice dobře a začali tisknout jako o závod. Jediná potíž spočívá v tom, že žáci z důvodu karantény nejsou fyzicky přítomni ve škole a tisky se nám tím pádem opožďují.Aktualita je zařazená v kategoriích: