Jako první na ledě... Zmírňujeme stres

Tento týden se ve sportovním areálu naší školy připravilo mobilní kluziště, které slouží jak žákům mikulovských škol, tak rovněž veřejnosti. Prvními odhodlanými a natěšenými bruslaři byli žáčci naší 3.A a 3.B, kteří se pro bruslařské zápolení rozhodli nejen v rámci tělesné výchovy, ale propojili jej s aktuálním tématem v prvouce - Jak zmírnit stres.

V hodině prvouky se žáci seznámili s pojmem stres, s jeho příznaky, s tím, že stres potká během života každého z nás, a společně se svými učitelkami i sami mezi sebou si popovídali o tom, jak se stresem mohou bojovat a jak jej lze různými metodami zvládnout. Jedním ze způsobů „Jak zmírnit stres" je bezesporu aktivní pohyb, proto se připravená ledová plocha jevila jako ideální řešení pro zmírnění stresu před nadcházejícím diktátem z českého jazyka. :)

Nezapomeňte si prohlédnout naši fotogaleriiAktualita je zařazená v kategoriích: