U nás to s 3D tiskem umíme

1. 9. 2020 zahájili žáci naší školy činnost na projektu „Hrancl v pohybu“, který byl součástí mezinárodního projektu Digime financovaného z programu Interreg. Hlavní náplní projektu bylo nejenom pochopení procesu 3D tisku, příprava tiskových souborů či vlastní autorská tvorba tisknutelných modelů, ale také programování a práce s platformou micro:bit.

Projekt bohužel od začátku neprobíhal dle plánu. Nejdříve nám 3 měsíce chyběly dvě drobnosti v podobě 3D tiskáren a poté vypukla pandemie Covid 19, což mělo za následek prodloužení projektu a velkou obměnu projektového týmu, protože jsme další setrvání deváťáků v projektu neuznali jako dostatečný důvod pro jejich propadnutí. Tedy po roce jsme začínali téměř od začátku. Nicméně v průběhu necelých 2 let se naši školní 3D tiskaři z naprostých benjamínků, tisknoucích pouze jednoduché přednastavené tvary, stali kreativními tvůrci, kteří umí nejenom tisknout dle vlastního návrhu, ale také dokáží naprogramovat řídící systém a měřit čas pomocí optické brány.

Výsledkem projektu byly dva vlastní 3D modely dálkově ovládaných aut, se kterými se dvě skupiny projektových pracovníků utkaly ve školní rallye. Součástí projektu „Hrancl v pohybu“ byla také propagace projektu a jeho prezentace. Hlavní manažerka Digime totiž vyhlásila soutěž o nejlepší žákovský projekt, které se zúčastnilo 14 základních a středních škol z celého Jihomoravského kraje. Tato soutěž se posuzovala dlouhodoběji dle povinných výstupů z každého dílčího projektu a poslední body mohly jednotlivé týmy získat v rámci závěrečné prezentace, která proběhla ve Vida centru Brno ve středu 25. 5. 2022.

Každý školní tým převedl výsledky své práce před odbornou porotou a také všemi ostatními konkurenčními školami. Naši reprezentanti prezentovali jako čtvrtí a na vlastní kůži si vyzkoušeli, že souvisle a smysluplně promluvit před 100 posluchači není úplná hračka. Přes počáteční drobný ostych dopadla naše prezentace velmi povedeně a ve srovnání s ostatními týmy jsme si nevedli vůbec špatně. Očekávali jsme tedy umístění v horní polovině startovního pole.

Po ukončení školních prezentací a nezbytné poradě vynesla porota výsledek, který stanovila jako kombinaci návrhu projektu, kvality realizace a zpracování stanovených cílů, pokrok v dovednostech a v neposlední řadě i závěrečné prezentaci školních projektů. Oceněny byly pouze první tři nejlepší projekty. Na třetím a druhém místě se jméno ZŠ Hraničářů neozvalo a v očích našich reprezentantů pohasly veškeré naděje. Ty ovšem byly po 2 minutách vystřídány naprostou euforií, protože pro naši školu vybojovali dělené 1. místo. Naprostá senzace! Spolu s první cenou a vstupenkami do Vida centra Brno získali naši tiskaři také částku 12 500 Kč, která bude využita k dovybavení 3D laboratoře. 
A kdože jsou ti stateční?Zleva: paní učitelka a hlavní myšlenkový tvůrce projektu J. Panáčková, dále J. Halámka, J. Bešter, P. Possenau, L. Čevelíková a K. Kočíková. Omylem se na snímek dostal i autor tohoto textu.

 
Všem výše jmenovaným velice blahopřeji a děkuji za vykonanou práci. Nespravedlivé by bylo nepoblahopřát a nepoděkovat dalším 3D tiskařům, kteří se na projektu podíleli a již nejsou žáky školy nebo se prezentace nemohli zúčastnit. Velký dík tedy také patří: A. Machalové, A. Peřinové, J. Peřinovi, R. Švandovi a D. Pitrunovi.


Jako naprosto nezbytná a motivující byla účast Mgr. Jany Panáčkové, bez které by projekt Hrancl v pohybu vůbec nevznikl a nebyl takto úspěšně realizován, za což si zasluhuje poděkování největší.

 

3D tisku zdar, na Hranclu zvláště!                                                                                                        

J. Souchop
Aktualita je zařazená v kategoriích: