Volby do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu vydaného Radou města Mikulov dne 8. 6. 2005 vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupců žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Volby proběhnou v úterý 5. října 2021 v době od 15.00 do 17.00 hod. v kanceláři školy tajným hlasováním. 
Z řad zákonných zástupců žáků bude volena třetina členů školské rady (tj. 3 členové) na období let 2021 – 2024.
Seznam kandidátů včetně bližších informací k průběhu voleb naleznete v přiloženém souboru. 
Připojené soubory

20.9.2021 Kandidátní listina - Volby do ŠR 2021 zobrazit dokument [40 kB]
Aktualita je zařazená v kategoriích: